Weersverwachting

Camera
1 |
Er zijn veel te veel ganzen in de omgeving van Loevestein. Staatsbosbeheer moet volgens LTO haar verantwoordelijkheid nemen als het gaat om ganzenbestrijding.

Dat schrijft LTO Noord Bommelerwaard in een zienswijze op beheerplan Loevestein. De afdeling is kritisch over het ganzenbeleid in de omgeving van Loevestein.

'In deze regio worden boeren structureel geconfronteerd met ganzenoverlast', zegt penningmeester Henk Kolbach.

Afspraken
Beheerplan Loevestein kent geen doelstelling voor ganzen, maar beroept zich op het Gelderse ganzenbeleid. De afdeling hecht er groot belang aan dat deze afspraken ook rond Loevestein nauwgezet worden nagekomen.

Betrokken partijen, waaronder LTO Noord en de terreinbeherende organisaties, hebben ingestemd met het faunabeheerplan.

'Dat geeft verplichtingen. Maar Staatsbosbeheer wil onder geen enkel beding de bestrijding van ganzen op haar terreinen rond Loevestein toestaan. Dat is in tegenspraak met de uitgangspunten van het faunabeheerplan', stelt Kolbach.
Terug
Auteur:
Jacomien Voorhorst
DoorsturenReagerenPrinten