Weersverwachting

Tussen jagers, terreinbeherende organisaties en boeren is meer overleg nodig om verstoring van ganzen in natuurgebieden in Friesland te voorkomen.

Dat blijkt uit de maatwerkaanpak schadebestrijding winterganzen van Faunabeheereenheid Fryslân (FBE)

FBE wil hiermee voorkomen dat in november en december ganzen in natuurgebieden vroegtijdig en onnodig al opvliegen.

Belangrijkste stem
De grondgebruiker heeft de belangrijkste stem in de maatwerkaanpak, de jager volgt de grondgebruiker en de medeweker van de TBO handelt als een goede nabuur, staat in de brief aan de partijen.

Een onderdeel uit het plan is dat ter plekke de aanzitplek voorde jager bepaald, dat verjaging met ondersteunend afschot enerzijds effectief kan worden uitgevoerd en anderzijds niet leidt tot onnodige verstoring van Natura 2000-woorden en van de nog op de slaapplaats aanwezige ganzen.
Terug
Auteur:
Tienke Wouda
DoorsturenReagerenPrinten