Weersverwachting

Camera
1 |
Provincie Zuid-Holland streeft naar een verhoging van het percentage hernieuwbare energie van 4 naar 10 procent, inclusief fossiele restwarmte en zet fors in op aardwarmte.

Dat blijkt uit het Werkprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 waarin Provinciale Staten uiteenzet hoe de afspraken uit het Convenant Bodem en Ondergrond in praktijk wordt gebracht tot concrete acties.

Voor aardwarmte wil de provincie bereiken dat er in 2020 meer installaties actief zijn, waardoor het huidige vermogen aan aardwarmte is verdubbeld.
Momenteel zijn er zes aardwarmte-installaties operationeel in Zuid-Holland, allemaal in de glastuinbouw.

Warmterotonde
Ook wil de provincie duidelijkheid over in hoeverre naast de huidige gebruikte lagen aardwarmte valt te benutten uit diepere lagen (Trias) en ondiepere lagen (Bov en Krijt).

De Warmterotonde moet in 2020 goed zijn voor benutting van 7 petajoule (ruim 300.000 woningen) aan fossiele restwarmte en geothermie. De provinciale energieagenda geeft aan hoe de provincie geothermie verder wil bevorderen.

Bodemenergieplannen
Voor de vergunningverlening van bodemenergiesystemen werkt provincie Zuid-Holland voortaan met bodemenergieplannen. Concreet is een bodemenergieplan voor een glastuinbouwgebied in het Westland in ontwikkeling.
Terug
Auteur:
Koen van Wijk
DoorsturenReagerenPrinten