Weersverwachting

Camera
1 |
De land- en tuinbouw werkt hard aan verduurzaming van de gewasbescherming. Tegelijkertijd moet de overheid er met een werkbare regelgeving voor zorgen dat die innovaties ook in de praktijk toepasbaar zijn.

Dat standpunt houdt LTO Nederland voor aan het kabinet en de Tweede Kamer. Het onderwerp is actueel omdat het parlement woensdag over het gewasbeschermingsbeleid in debat gaat met de staatssecretarissen Martijn van Dam (EZ) en Sharon Dijksma (Milieu).

‘De sector zet flinke stappen’, zegt LTO-portefeuillehouder Joris Baecke. De regelgeving blijft hierbij achter, stelt hij vast. ‘Dat belemmert ondernemers om hun productie te verduurzamen.’

Geïntegreerde gewasbescherming
Baecke noemt het toepassen van geïntegreerde gewasbescherming als voorbeeld. ‘Om risico’s te kunnen nemen met ultralage doseringen, schadedrempels, pleksgewijze toepassingen en groene middelen moeten ondernemers een middel achter de hand hebben om in noodgevallen te kunnen ingrijpen.'

'Wij vinden dat je tot toelatingen moet komen voor het hele systeem in plaats van nu ieder middel afzonderlijk. Dan pas kun je echt komen tot geïntegreerde gewasbescherming' aldus Baecke.

Teeltvrije zones
LTO wijst ook op de ontoereikende regelgeving rond drift en teeltvrije zones. Baecke: ‘Daar zijn echt aanpassingen nodig, met eenduidige voorschriften, zodat de naleving eenvoudiger wordt.’

Zorgen zijn er over de toekomst van de kleine teelten. ‘Het probleem van de beschikbaarheid van middelen wordt steeds actueler.’

Achterstand
LTO herhaalt het pleidooi voor snelle harmonisatie van de regelgeving in Europa. Baecke stelt vast dat wat betreft het gewasbeschermingsbeleid de Nederlandse boeren en tuinders nog te vaak op achterstand staan in vergelijking met hun buitenlandse collega’s.
Terug
Auteur:
Jan van Liere
DoorsturenReagerenPrinten