Weersverwachting

Wanbeleid van de overheid is volgens Milieudefensie de oorzaak van de overschrijding van het fosfaatplafond. Grondgebondenheid moet het uitgangspunt van het beleid worden.

Met die insteek reageert Milieudefensie op de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het fosfaatplafond. Dat werd verleden jaar overschreden door toename van de mestproductie.

Deze toename komt vooral voor rekening van de melkveehouderij. Milieudefensie vindt dat staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) snel moet ingrijpen.

Melkquotum
Door het einde van de melkquotum op 1 april 2015 is de melkveestapel gegroeid.

'Die groei is eerder begonnen en iedereen heeft aan zien komen dat we het fosfaatplafond zouden gaan overschrijden', geeft Jacomijn Pluimers campagneleider Milieudefensie aan.

De overheid heeft volgens haar niet op tijd en niet met juiste beleid ingegrepen. 'We hebben te maken met wanbeleid.'

Koppelen
Pluimers stelt dat dit het moment is om de groei van de veestapel verplicht te koppelen aan de oppervlakte grond waarop mest wordt uitgereden.

'Grondgebondenheid moet uitgangspunt worden van het beleid, zodat voer en mest in een lokaal gesloten kringloop van maximaal 20 kilometer worden geproduceerd en afgezet.'
Terug
Auteur:
Gertjan van der Wal
DoorsturenReagerenPrinten