Weersverwachting

Camera
1 |
De verhoging van de fosfaatproductie in 2015 door de Nederlandse veehouderij verrast LTO Nederland niet. Uit de cijfers die het CBS publiceerde, blijkt een overschrijding van het fosfaatplafond.

De voorlopige cijfers van de mestproductie in 2015, die het CBS heeft berekend, laten zien dat Nederland in 2015 het afgesproken fosfaatplafond in het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn heeft overschreden.

Gezien de toename van de dieraantallen en de aanzienlijk hogere melkproductie in ons land komt de overschrijding, zoals nu gepubliceerd, voor LTO niet als een verrassing.

Het fosfaatplafond is een van de voorwaarden die de Europese Commissie aan de derogatiebeschikking heeft gesteld.

Sectorplafonds
Het fosfaatplafond geldt voor alle veehouderijsectoren bij elkaar opgeteld. Binnen LTO Nederland hebben de veehouderijsectoren een specifiek sectorplafond met elkaar afgesproken.

Bovendien is afgesproken dat de sector zelf, als er al sprake is van overschrijding, met plannen en voorstellen komt om de fosfaatproductie omlaag te brengen.

Prognose
De prognose van het CBS laat zien dat de fosfaatproductie in de melkveehouderij circa 3,5 miljoen kilo te hoog uitvalt in 2015 en in de pluimveehouderij is dat circa 1,5 miljoen kilo.

In de melkveehouderij wordt gewerkt aan de introductie van fosfaatrechten. Een eventuele reductie op die rechten moet over meer jaren worden gespreid en gerealiseerd worden als rechten overgaan in andere handen.

Actieprogramma
Het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn heeft als doel de grondwaterkwaliteit te verbeteren. Eind dit jaar beginnen de gesprekken over het zesde actieprogramma.

LTO Nederland vindt dat de Nederlandse regering zich in die onderhandelingen sterk moet maken voor het opheffen van de mestproductieplafonds.

In plaats daarvan moet er worden gekozen voor een systeem van verantwoorde mestafzet en -mestverwerking als basis voor het halen van de waterkwaliteitsdoelstellingen.
Terug
Auteur:
Gertjan van der Wal
DoorsturenReagerenPrinten

REACTIES

, | 16:53 | 11.01.16

Volgens mij zijn we er in 2010 ook overheen gegaan en toen is er nooit over korting gesproken, -> niet gelijk alles weggeven Inzet om plafond te verhogen is de juiste weg. zeker in combinatie met mestverwerking en mineralenconcentraat -> Vol op inzetten fosfaatrechten worden dan overbodig -> gelijke europese regels