Weersverwachting

Camera
1 |
De actiegroep 'Innovatief uit de knel' en een afvaardiging van de Streekgebonden Boeren hadden maandag een ontmoeting met een aantal vertegenwoordigers van de regiegroep Fosfaat: LTO, NZO, NMV, Natuur en Milieu, NAJK en Netwerk Grondig.

Vanuit 'Innovatief uit de knel' vertelden twee ondernemers hun verhaal. Zij dreigen door de invoer van fosfaatrechten volledig vast te lopen. Ze hebben fors geïnvesteerd in een nieuwe stal, die nu half vol staat. Dat maakt de kostprijs voortdurend hoger dan de melkprijs, stellen ze.

Duurzaam ondernemen
Namens de actiegroep hield ook adviseur Henk Antonissen een vloeiend betoog. Volgens hem hebben deze ondernemers een duurzame stal met oog voor dierenwelzijn, terwijl er ook veel aandacht is voor milieu en maatschappij.

De Streekgebonden Boeren willen dat ondernemers die hun grondgebondenheid regionaal organiseren ook als duurzaam producerende boeren worden erkend. 'De discussie over grondgebondenheid versmallen tot alleen eigendom of pacht doet geen recht aan de praktijk', aldus de initiatiefnemers van het Platform.

Dat oplossingen niet voor het grijpen liggen werd al snel duidelijk. Er wordt al maanden overlegd over de uitwerking van de fosfaatrechten. Donderdag is er een nieuw overleg van de regiegroep met staatssecretaris Van Dam (EZ).
Terug
Auteur:
Pieter Stokkermans
DoorsturenReagerenPrinten