Weersverwachting

61 polders in het Groene Hart staan onder grote druk, waarvan 46 in Zuid-Holland liggen. De grootste bedreiging voor het voortbestaan van de polders is bebouwing, waardoor het karakter en de kernkwaliteiten van het Groene Hart worden aangetast.

Dat stelt de Groene Hart Academie naar aanleiding van een onderzoek van Lucas Houtzamer student Landscape & Environment Management aan Hogeschool Inholland .

In Noord-Holland gaat het vooral om de Bloemendaler polder en het Kruitbos, waar woningbouw de druk op voert. In Utrecht zijn de polder Groote Hagen en Bolgerijen in Vianen aangetast door woningbouw, een bedrijventerrein en een golfbaan.

Zuid-Holland meest bedreigd
Zuid-Holland telt de meest bedreigde polders, 46 van de 61, waaronder Bodegraven-Reeuwijk, Oostvlietpolder en uiterwaarden Hollandsche IJssel.

Projectdirecteur Bernt Feis van Stichting Groene Hart is hier niet verbaasd over. 'Provincie Utrecht voert een stringent planologisch beleid, waarbij min of meer wordt vastgehouden aan de rode contouren. Maar Zuid-Holland hanteert een veelheid aan instrumenten, waarbij ook de woningmarkt een rol speelt.

'Beide provincies lichten de hand met de ladder van de duurzame verstedelijking, die inhoudt dat je eerst in stedelijk gebied moet inbreiden alvorens in polders te gaan bouwen.'

Slechts 9 polders veilig
Student Lucas Houtzamer onderzocht de status van zestig polders in het Groene Hart die vier jaar geleden op een lijst van de Stichting Groene Hart stonden. Uit het onderzoek blijkt dat inmiddels 28 polders zijn bebouwd of aangetast; 24 polders worden bedreigd met bebouwing. Slechts van 9 polders is de huidige status 'veilig' gesteld.

De voornaamste bedreigingen zijn woningbouw, bedrijventerreinen, wegenaanleg en de aanleg van nutsvoorzieningen, zoals windmolenparken.

Feis pleit dan ook voor een strakker planologisch beleid, waarbij heldere contouren rond de steden en dorpen worden getrokken en de provincie de regie voert.

'Het Groene Hart is een eeuwenoud cultuurlandschap met kernkwaliteiten als rust, ruimte en openheid; daarmee hebben we goud in handen. We willen graag dit Groene Hart toeristisch vermarkten', zegt Feis. 'Laten we dan niet de kip met de gouden eieren slachten!'
Terug
Auteur:
Marjolein van Woerkom
DoorsturenReagerenPrinten