Gebruiksvee - Marktinformatie voor boeren en tuinders

Dragende vaarzen

Exportvaarzen

Fokpinken

Guste koeien 1e kwaliteit

Melkvee 1e kwaliteit (R)

Melkvee 2e kwaliteit (O)

Startstieren

Melkvee 1e kwaliteit

Melkvee 2e kwaliteit

Exportvaarzen langdragend

Exportvaarzen kortdragend

Fokpinken 15 mnd exportwaardig

Guste koeien 1e kwaliteit

Guste koeien 2e kwaliteit

E+ t/m R-

O+ t/m P-

8 - 12 maanden

Starters voor de rosehouderij (circa 100 kilo)

< 8 maanden