Pachtgevecht om fosfaatrecht

Grondbezitters dreigen met een golf aan rechtszaken als melkveehouders die stoppen niet een deel van hun fosfaatrechten afstaan aan hun verpachters.

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) wil op dezelfde wijze met melkveehouders afrekenen als ten tijde van het melkquotum. Toen waren pachters verplicht de helft van hun quotum in te leveren bij hun verpachter. Deze fiftyfiftyverdeling kwam tot stand na jarenlange opbouw van jurisprudentie.

In het conflict rond de fosfaatrechten lijkt het weer uit te draaien op een groot aantal langdurige juridische procedures.

Eigendom

Kenners binnen LTO van het steekspel rond het melkquotum zeggen dat de situatie nu anders ligt: fosfaatrechten zijn eigendom van de houder van het vee en niet grondgebonden.

In een reactie erkent de FPG dat fosfaatrechten worden afgegeven aan de melkveehouder. Maar dit betekent volgens de grondbezitters niet dat een verpachter bij bedrijfsbeëindiging geen aanspraak zou kunnen maken op de fosfaatrechten van een pachter.

Bestuursrechtelijk

'De toekenning van fosfaatrechten is gebaseerd op een bestuursrechtelijke regeling en dat staat los van de civielrechtelijke relatie tussen pachter en verpachter', aldus de federatie. 'Het verschil tussen juridisch en economisch eigendom is hierbij van belang. De tijd zal het leren hoe de jurisprudentie daarover wordt bij fosfaatrechten.'

De grondbezitters willen bij de fosfaatrechten eenzelfde verdeelsleutel als bij het melkquotum.

Peter Smit

Peter Smit is coördinerend redacteur Algemeen. Hij volgt de politiek, economie, veehouderij en afzetketen van agrarische producten.

Contact