Kwaliteit+boven+prijs+bij+maiskeuze
Nieuws

Kwaliteit boven prijs bij maiskeuze

Veehouders kijken bij hun keuze voor bepaalde maisrassen vooral naar kwaliteitscriteria, zoals voederwaarde per kilo droge stof, korrelopbrengst en voederwaardeopbrengst. De prijs van het maiszaad is bij de rassenkeuze van ondergeschikt belang.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van de Maisscan van Geelen Consultancy in Wageningen, waarvoor duizenden maistelers zijn benaderd. Zij hechten vooral waarde aan voederwaarde per kilo droge stof. 36,5 procent van de ondervraagde ondernemers vindt dit belangrijk.

Inmiddels heeft bijna de helft van de veehouders maiszaad besteld. Ruim een derde heeft nog geen keuze gemaakt.

Millesim

Op de vraag welke ras de ondernemers hebben besteld, werd Millesim van KWS het meest genoemd. Dit ras won de voorgaande drie jaar ook.

Millesim wordt gevolgd door het maisras LG.31.211. Andere maisrassen die in deze tussenstand hoog scoren, zijn P8057, DairyMais Vroeg, LG 31.218, Torres en Genialis.

Pieter Stokkermans

Pieter Stokkermans redacteur Veehouderij. Hij volgt de melkveehouderij en specifiek de fokkerij en maisteelt.

Contact