Inspecties NVWA naar zelfcontrole diergeneesmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) start met inspecties op de zelfcontroleverplichting bij het gebruik van diergeneesmiddelen en verboden stoffen.

Als eerste zijn pluimveehouders de beurt, meldt de NVWA vrijdag. In de loop van het jaar volgen inspecties bij houders van varkens, kalveren en runderen. Veehouders moeten aan de hand van zelfcontroles kunnen aantonen dat hun dieren, of de producten daarvan, geen verboden stoffen en te hoge residuen van diergeneesmiddelen bevatten.

Illegaal of verkeerd gebruik van antibiotica of het gebruik van verboden groeibevorderaars is een risico voor de volksgezondheid. Daarom kan aan veehouders die niet aan de zelfcontroleverplichting voldoen een bestuurlijke boete worden opgelegd. De varkens- en vleeskalversector hebben in het verleden via de Productschappen Vee, Vlees en Eieren een eigen zelfcontrole op residuen van diergeneesmiddelen en verboden stoffen opgezet, de Monitoring Kritische Stoffen.

Verplicht

Door de opheffing van de productschappen per 1 januari 2015 zijn de bepalingen in de productschapsverordeningen komen te vervallen. Daarom zijn in de Regeling diergeneesmiddelen de verschillende betrokken partners in de veehouderijsector verplicht gesteld zelfcontroles uit te voeren.

De verplichting geldt voor houders van landbouwhuisdieren, maar ook voor verwerkende bedrijven als slachterijen. De NVWA zal zich eerst richten op de houders van pluimvee, varkens, kalveren en runderen en in het bijzonder op houders die niet deelnemen aan een sectoraal programma.

Peter Smit

Peter Smit is coördinerend redacteur Algemeen. Hij volgt de politiek, economie, veehouderij en afzetketen van agrarische producten.

Contact