Gesteggel+over+5+euro+per+kalverplaats
Nieuws

Gesteggel over 5 euro per kalverplaats

De ledenbijeenkomsten over 'Toekomst Kalverhouderij' trokken vier keer een volle zaal. De thema's knelgevallen fosfaat en de nieuwe kwaliteitsregeling stonden centraal. Kritiek van kalverhouders was er op de verdeling van de ondersteunende GLB-subsidie.

Vitaal Kalf is de nieuwe kwaliteitsregeling voor de kalfsvleesketen. Het vervangt de bestaande kwaliteitscontrole en de kosten hiervan. De kosten voor de nieuwe regeling, ongeveer 5 euro per plaats per jaar, worden vergoed uit EU-middelen.

De kalverhouderij kreeg recht op 10 miljoen euro per jaar GLB-compensatie voor het wegvallen van toeslagrechten in 2015. Vakgroepvoorzitter Wim Thus van LTO Vleeskalverhouderij geeft aan dat het een hele opgave bleek om daar aanspraak op te kunnen maken. Vele mitsen en maren moesten worden overbrugd.

Goed gekeurd

Begin dit jaar erkende het ministerie van Economische Zaken Vitaal Kalf voor de Regeling Europese EZ-subsidies. De totale keten-kosten ad 5 miljoen euro per jaar komt voor subsidie in aanmerking. De EU stelt als voorwaarde dat de kalverhouders op basis van een factuur de aanvraag hiervoor moeten indienen.

Die is er in de vorm van de rekening voor de controles van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalveren (SKV). Kalverhouders die voor eigen rekening de dieren houden hebben daarmee rechtstreeks een kostenreductie.

Kostenreductie verrekenen

Bij contract-houders worden de SKV-kosten altijd door de contractgever, als eigenaar van de kalveren, gedragen. In deze nieuwe situatie zullen contractnemer en contractgever onderling moeten afspreken hoe zij deze kostenreductie verrekenen.

De kalverhouders met dieren onder contract hadden graag gezien dat de contracten automatisch werden aangepast als gevolg van deze EU-compensatie. Echter de samenwerkingsvormen en de financiële vergoedingen kennen geen uniforme rekenmethode voor alle contractgevers en nemers, geeft Thus aan.

Maatwerk

Thus: 'Door de jaren heen zijn afspraken steeds meer maatwerk geworden. Ondernemers maken individueel de overeenkomsten. En net zoals hij met de integratie overlegt over bijvoorbeeld leegstand, winstaandeel en houderijvorm moet ook de verdeling van de 5 euro per kalverplaats onderwerp van gesprek zijn.'

Ilona Lesscher

Ilona Lesscher is redacteur Veehouderij. Zij volgt de varkenshouderij en overige intensieve sectoren.

Contact