%27Meldingsgrenzen+vogelgriep+werken+niet+goed%27
Interview

'Meldingsgrenzen vogelgriep werken niet goed'

Hoe eerder een pluimveehouder een verdenking van vogelgriep meldt, des te sneller kan worden ingegrepen. Epidemioloog Armin Elbers van Wageningen Bioveterinary Research lichtte donderdag op de LIV Venray de evaluatie van de meldingsgrenzen toe.


Wat hebt u precies onderzocht?

'Wij hebben zes praktijkgevallen met een laagpathogene H5- of H7-besmetting geëvalueerd en daarnaast een groot aantal hoogpathogene vogelgriepuitbraken. We hebben gekeken naar onder andere de voeropname, sterfte en legkalendergegevens. Daaruit bleek dat pluimveehouders wachten met melden tot ze de meldingsgrens overgaan, terwijl in een vroeger stadium wel duidelijk is dat er meer aan de hand is.'

'Door de voorgaande week als uitgangspunt te nemen is tijdswinst te halen

Wat is er tegen wachten met melden?

'Is een afwijkende gezondheidsstatus nog niet gemeld, dan kan het virus vrij rondwaren en zich verspreiden. Nog belangrijker is dat een laagpathogeen H5- of H7-virus kan muteren naar hoogpathogeen. Dat is namelijk in 2003 gebeurd.'

Waarom melden pluimveehouders niet eerder?

'Ze hopen dat het virus overwaait. Want de andere kant is dat, wanneer actief H5- of H7-virus wordt gevonden, het bedrijf wordt geruimd. Dat is geen prettig vooruitzicht.

'Pluimveebedrijven worden minimaal één keer per jaar serologisch getest en in de uitslagen zien we regelmatig dat er een infectie is geweest. Die is doodgelopen, maar dat weet je vooraf niet. Het blijft een risico op ontsporing. Vandaar onze conclusie dat de huidige meldingsgrenzen niet goed functioneren.'

Hoe kan het anders?

'Wij bevelen het ministerie van Economische Zaken aan om de gezondheidsstatus van de voorgaande week als uitgangspunt te nemen. Is de uitval in de lopende week drie keer keer hoger dan die in de voorgaande week, dan moet er uitsluitdiagnostiek worden uitgevoerd. Is er sprake van exponentieel toenemende sterfte, dan moet dit worden gemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

'Met deze werkwijze krijg je weinig valspositieve meldingen en kun je een introductie van het vogelgriepvirus eerder detecteren. Bovendien gaat het niet altijd om vogelgriep.'

Hoeveel tijdwinst valt er te halen?

'Op basis van de zes situaties die wij hebben onderzocht, zeker een week. Hoogpathogene vogelgriep mis je niet, maar ook daar is zeker twee dagen winst te halen.

'Er zijn dertig tot vijftig introducties van laagpathogene vogelgriep per jaar, merendeels op uitloopbedrijven. Daar is de dreiging van hoogpathogene vogelgriep bijgekomen. Die situatie blijft de komende jaren. Daar kunnen we niet omheen.'

Ilona Lesscher

Ilona Lesscher is redacteur Veehouderij. Zij volgt de varkenshouderij en overige intensieve sectoren.

Contact