Vion+weer+monter+na+lange+tocht+door+de+woestijn
Commentaar

Vion weer monter na lange tocht door de woestijn

Het is heel wat jaren geleden dat Vion met een dergelijke ontspanning en optimisme haar jaarprestaties naar buiten bracht. Het management straalt uit dat er hard en met energie wordt gewerkt en dat de noeste arbeid niet zonder resultaat blijft.

Het typeert ook het ontluikende optimisme in de varkenssector. De vleesprijzen overstijgen de 1,70 euro per kilo, het hoogste niveau in drie jaar. Zeer welkom en financieel noodzakelijk voor slachter en boer, maar het leidt ook tot een vrolijker gemoed.

Vion verkrijgt van een bankenconsortium de beschikking over 200 miljoen euro werkkapitaal. Een half jaar geleden zag het daar nog niet naar uit. Vion en eigenaar ZLTO onderzochten ook opties waarbij ten minste een deel van de aandelen worden verkocht.

Vion blijft echter in boerenhanden. De banken werken mee, de slachterij zit ruimer in de financiële jas, waardoor zij zich niet de inmenging van een tweede aandeelhouder hoeft te laten aanmeten. Onmiskenbaar positief.

Het herstel van Vion is een lange tocht door de woestijn gebleken. Na enkele dramatische jaren sleutelt Vion nu op tal van terreinen aan een betere positie. De op lange termijn belangrijkste stap – en daarmee ook de moeilijkste om te realiseren – is het verkrijgen van een steviger positie in de keten.

Niet snijden en schuiven, maar regie in de keuzes en bedrijfsvoering van boer tot supermarkt. Niet uit macht, want die positie heeft een vleesverwerker niet, maar uit kracht. Omdat alle schakels in de vleesketen er de toegevoegde waarde van inzien.

Daar moet de toekomstige rendementsgroei vandaan komen. Met transparantie, dierenwelzijn en voedselveiligheid als randvoorwaarden en commerciële slagkracht als motor.

Patrick Bramer

Patrick Bramer is hoofdredacteur van Nieuwe Oogst en uitgever bij AgriPers. Hij geeft leiding aan het redactieteam en de uitgeverij.

Contact