POV%2Dleden+kiezen+op+1+mei+overgangsbestuur
Nieuws

POV-leden kiezen op 1 mei overgangsbestuur

Leden van Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) kiezen op 1 mei tijdens de Algemene Ledenvergadering hun overgangsbestuur. Dat blijft aan tot 6 november.

Het definitieve POV-bestuur wordt in november gekozen. Het overgangsbestuur zal bestaan uit een Landelijk Bestuur met maximaal 24 leden. Een Dagelijks Bestuur van maximaal 10 leden maakt onderdeel uit van het Landelijk Bestuur.

Het overgangsbestuur gaat de komende maanden werken aan de inrichting van de nieuwe POV-organisatie, het verder vormgeven van de samenwerking met LTO en de reguliere belangenbehartiging.

Kandidaten overgangsbestuur

Veertien kandidaten, die in het overgangsbestuur van de POV deel uitmaken van het Landelijk Bestuur, zijn afgevaardigden uit de NVV-regio's en afgevaardigden uit de LTO-regio's (LTO Noord, ZLTO en LLTB).

Dit zijn namens NVV: Dick Bunskoek, Arjan Pekkeriet, Jan Doeschot, Erwin ten Have, Pieter Bouw, Johnny Bull, Jan-Willem Boer, Rein van As, Lau Wouters, Frans van Heertum en Marco Botden.

Namens LTO Noord Varkenshouderij neemt Gerard Holleman plaats in het overgangsbestuur, namens Vakgroep Varkenshouderij van ZLTO is dit Maartin van der Velden en namens Vakgroep Varkenshouderij LLTB is dit Elly Michiels-Fleuren.

Dagelijks bestuur

Tien kandidaten die in het overgangsbestuur van de POV deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur, zijn allen leden van het samenwerkingsplatform VVP. Hiervoor is gekozen om de transitiefase met een brede groep uit te voeren én met zoveel mogelijk mensen die vanaf het begin zijn betrokken bij het tot stand komen van 1 Varkensgeluid.

Vanuit de NVV zijn dan kandidaat: Ingrid Jansen, Gert van Beek, Paul Wouters, Eric Holleman en Nico Kroes. Vanuit LTO Varkenshouderij zijn kandidaat: Eric Douma, Edwin Snoek, Sander van den Heijkant, Willy Gijsbers en Mark Vossen.

Hiermee telt het overgangsbestuur in totaal 24 leden. De stemverhouding in het overgangsbestuur is zodanig ingericht dat NVV- en LTO-bestuurders een 50-50 stemverhouding hebben.

Ilona Lesscher

Ilona Lesscher is redacteur Veehouderij. Zij volgt de varkenshouderij en overige intensieve sectoren.

Contact