Knelgevallencommissie+moet+haast+maken
Nieuws

Knelgevallencommissie moet haast maken

De knelgevallencommissie voor het fosfaatrechtenstelsel moet uiterlijk 1 juni aan de Tweede Kamer rapporteren over het aantal melkveehouders dat bezwaar maakt tegen het fosfaatreductieplan.

De Tweede Kamer heeft daartoe een motie aangenomen van CDA en CU. In de motie wordt staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) opgeroepen de knelgevallencommissie opdracht te geven uiterlijk 1 juni aanstaande met een eerste rapportage te komen over de bij de RVO en ZuivelNL bekende bezwaren tegen het fosfaatreductieplan. Daarbij moet ook een analyse worden gemaakt van welke gevallen in aanmerking komen voor de knelgevallenregeling.

De CDA/CU-motie kreeg steun van VVD, PVV, SP, SGP, 50Plus en FvD. Van Dam was van plan pas op 1 januari 2018 met een eerste rapportage te komen. De knelgevallencommissie is in zijn ogen in het leven geroepen voor het fosfaatrechtenstelsel en niet voor het fosfaatreductieplan.

Fosfaatreductieplan

CDA-Kamerlid Jaco Geurts wil met de motie bereiken dat boeren eerder duidelijkheid krijgen over de vraag of zij onder de knelgevallenregeling vallen aangezien dit ook van invloed kan zijn op hun status in het fosfaatreductieplan dat momenteel wordt uitgevoerd.

Peter Smit

Peter Smit is coördinerend redacteur Algemeen. Hij volgt de politiek, economie, veehouderij en afzetketen van agrarische producten.

Contact