Van+Dam+verdedigt+fosfaatrechten+in+Eerste+Kamer
Nieuws

Van Dam verdedigt fosfaatrechten in Eerste Kamer

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag over de Wet grondgebonden groei melkveehouderij en het fosfaatrechtenstelsel. De voorstellen van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) liepen geen grote averij op.

Het debat leverde geen grote verrassingen op. De aanpassingen die de verschillende Eerste Kamer-fracties graag zouden zien in het wetsvoorstel, liggen in lijn met de wensen die eerder al in de Tweede Kamer werden geuit.

De SP diende een motie in waarin wordt verzocht om een publieke fosfaatbank met niet-verhandelbare rechten. De PvdD wil een verplichte weidegang en een maximale melkproductie per koe koppelen aan de fosfaatproductie. Tenslotte wil GroenLinks extra fosfaatrechten voor biologische boeren en omschakelaars.

Hoger beroep

Van Dam ontraadde aan het einde van debat – rond de klok van 23 uur – alle moties. Biologische boeren worden volgens hem al gecompenseerd door de vrijstelling van de generiek korting. Tegenover de PvdD-motie stelde hij dat er bewust is gekozen voor productierechten en geen dierrechten. Hij wil de sector niet op slot zetten.

Het debat werd beïnvloed door de uitspraak van de kortgedingrechter waartegen de Staat in beroep is gegaan. Van Dam ziet daarin geen aanleiding om groeiende biologische melkveehouders verder te ontzien. Hij zei dat als de Staat in het hoger beroep in het gelijk wordt gesteld de betreffende boeren met terugwerkende kracht boetes opgelegd krijgen voor het overschrijden van de GVE-referentie.

Op Schema

Volgens de staatssecretaris ligt de fosfaatreductie op schema. Dit jaar ligt het doel op een vermindering van 6,6 miljoen kilo. Het fosfaatreductieplan gaat uit van 8,2 miljoen kilo. Dat geeft een buffer voor tegenvallers, aldus Van Dam.

Volgende week dinsdag 23 mei stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel.

Peter Smit

Peter Smit is coördinerend redacteur Algemeen. Hij volgt de politiek, economie, veehouderij en afzetketen van agrarische producten.

Contact