Grondbewerking+cruciaal+bij+mais+op+veengrond
Nieuws

Grondbewerking cruciaal bij mais op veengrond

Het is niet de vraag of, maar hoe mais in de toekomst op veengrond wordt geteeld. Dat lijkt de belangrijkste boodschap van een demonstratieproef in het Friese veenweidegebied.

Op een perceel van loonbedrijf Brak in Aldeboarn zijn demonstratieproeven gestart met verschillende vormen van grondbewerking en zaaitechnieken. 'De zoektocht naar de beste methode.'

'Lange tijd werd ervan uitgegaan dat mais de bodemdaling bevordert. Toch lijkt er steeds meer op, en dat bevestigen onderzoekers ook, dat niet de teelt maar vooral de grondbewerking hier voor verantwoordelijk is', legt projectleider Truus Steenbruggen van provincie Fryslân uit.

Minder diepe grondbewerking

De effecten van niet-kerende grondbewerking en strokenfrezen worden door onderzoekers van Wageningen University & Research en adviesbureau Aequator bekeken. 'Hoe dieper je de grond bewerkt, hoe meer lucht erbij komt. Dat zorgt natuurlijk voor de oxidatie van veen en maaivelddaling', verklaart onderzoeker Herman van Schooten van Wageningen Livestock Research.

Steenbruggen: 'Het laatste wat agrariërs willen, is een verbod op mais. Als provincie was tot dusver het uitgangspunt om maisteelt op veengrond te ontmoedigen en eventueel te reguleren. Daarom is het interessant om te zien welke grondbewerkingen wel kunnen.'

Ontzenuwen

De projectleider haalt een recent onderzoek aan waaruit bleek dat effecten van de maisplant op ontwatering zelfs minder zijn dan gras. 'Dat het aan mais ligt, kunnen we wel ontzenuwen.'

Van Schooten bevestigt dit beeld. 'In Noord-Holland hebben we daarnaar gekeken. Dat maakt het nog interessanter om te kijken welke grondbewerking de bodemdaling niet versnelt.'

Mais en gras afgewisseld

Op de percelen in Aldeboarn worden mais en gras afgewisseld om ook in beeld te krijgen wat het effect op de bodem is. Maisteelt leidt volgens de onderzoekers tot verlies van organische stof en draaikracht. Gras herstelt dat weer.

Jan van Liere

Jan van Liere is redacteur Algemeen. Hij is parlementair verslaggever en volgt de Nederlandse en Europese landbouwpolitiek vanuit Den Haag en Brussel.

Contact