De meeste MRSA-besmettingen komen voor in varkenshouderijen en vleeskalverbedrijven. Dit zowel bij dieren als de mensen die op de bedrijven wonen en werken. Dat meldt het RIVM. Foto: Nieuwe Oogst
Nieuws

Onderzoek antibioticareductie vlot niet

Het onderzoek van het ministerie van Economische Zaken, dat moet leiden tot verdere antibioticareductie, loopt vertraging op. De eerste fase zou deze zomer zijn afgerond, maar dat wordt dit najaar.

Dat meldt staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer. Het in 2016 gestarte onderzoek in de varkens- pluimvee- en kalverhouderij liep bij de uitvoering van de enquêtes vertraging op.

Met die enquêtes en interviews worden in de eerste fase knelpunten achterhaald die van invloed kunnen zijn op het antibioticagebruik. In de tweede fase worden de kritische succesfactoren getest. Dat gebeurt bij een aantal bedrijven waar veel antibiotica wordt ingezet. Bij fase drie vindt een verdere uitrol van deze succesfactoren plaats.

Veelgebruikers

Bij dit onderzoek naar kritische succesfactoren ligt met het antibioticagebruik vooral de focus op het verminderen van antibioticagebruik bij veelgebruikers.

Pieter Stokkermans

Pieter Stokkermans

Pieter Stokkermans redacteur Veehouderij. Hij volgt de melkveehouderij en specifiek de fokkerij en maisteelt.

Contact