Beren
Interview

'Deense Duroc-beren lijken wel vleesstieren'

Vleesvarkenshouders in Nederland hebben te weinig vooruitgang geboekt. Deense Duroc-topberen geven de noodzakelijke rendementsimpuls. Mark van Gaal van Klasse Ki geeft een toelichting.

Mark van Gaal, in- en verkoopverantwoordelijke bij Klasse Ki.

De gemiddelde groei per dag in de Nederlandse varkenshouderij boekt slechts mondjesmaat vooruitgang

Mark van Gaal, in- en verkoopverantwoordelijke bij Klasse Ki.

Wat laten Nederlandse vleesvarkenshouders liggen?

'De gemiddelde groei per dag in de Nederlandse varkenshouderij boekt slechts mondjesmaat vooruitgang. Een toename van 800 gram per dag lijkt een barrière te zijn. Deels is die beperkte vooruitgang toe te schrijven aan de gebruikte eindberenlijnen. Met sperma van de Duroc-eindberen is een flinke stap vooruit te zetten. Een genetische trend van 20 gram groei erbij per jaar bij DanAvl-genetica is een enorme prestatie.'

Duroc-beren worden toch al ingezet?

'Klopt, maar we krijgen een grotere pool waaruit we ki-beren kunnen betrekken. Klasse Ki is een samenwerking gestart met een kernfokbedrijf in Denemarken, Rønshauge/SPF-Danmark. Begin augustus zijn voor onze ki-organisatie de eerste twintig DanAvl-Duroc-beren in quarantaine geplaatst. Hoe meer er te kiezen is, hoe hoger we de lat kunnen leggen bij het selecteren van onze beren.'

Wat moeten die beren gaan brengen?

'Ze passen in ons streven naar het produceren van smakelijk varkensvlees tegen de laagste kostprijs. Oftewel: een maximale vleesproductie per vierkante meter staloppervlak combineren met een optimale vleeskwaliteit. Een hogere groei zorgt voor extra omzet en rendement voor vleesvarkenshouders.

'Deense Duroc-beren groeien hard; het lijken wel vleesstieren. Een gemiddelde groei van 800 gram per dag gaat definitief tot het verleden behoren, als er meer Deens Duroc-bloed door de aderen van vleesvarkens in Nederland gaat stromen.'

Focus op groei is te eenzijdig?

'Als je je alleen daarop zou toeleggen in de berenfokkerij, dan zou ik ja antwoorden. Maar een Deense Duroc-beer heeft veel meer sterke punten waarvan de hele Nederlandse varkensketen kan profiteren. Duroc-beren zijn robuust, hebben een acceptabele bespiering en geven een prima vleeskwaliteit. Vleesconcepten die zich ook richten op smaak, maken niet voor niets vaak gebruik van Duroc-sperma.'

Belgische varkenshouders raken ook steeds meer gecharmeerd?

'Inderdaad. Bij onze zuiderburen zit het leveren van zeer vleesrijke slachtvarkens ingebakken in hun genen. De inzet van de minder snel groeiende Piétrain-eindberen is traditie, maar zelfs in België wint de Deense Duroc-beer steeds meer terrein. Belgische varkenshouders willen meer omzetsnelheid combineren met een betere vleeskwaliteit.'

Jos Thelosen

Jos Thelosen

Jos Thelosen schrijft op freelancebasis artikelen voor Nieuwe Oogst

Contact