De Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB) in Lisse heeft het boekjaar 2016-2017afgesloten met een positief resultaat van1.648.000 euro.
Nieuws

CNB maakt meer winst

De Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB) in Lisse heeft het boekjaar 2016-2017 afgesloten met een positief resultaat van1.648.000 euro.

Ten opzichte van het voorgaande verslagjaar is dit een stijging van 570.000 euro, meldt CNB. De handelsomzetbemiddeling bedraagt 293 miljoen euro. Hier is een toename van 3 miljoen euro gerealiseerd.

Restitutie

'De behaalde handelsomzet en een goede incasso van debiteuren zorgt er weer voor dat onze leden kunnen rekenen op een restitutie van 10 procent van de betaalde provisie', zegt algemeen directeur Leo van Leeuwen van CNB. Aan de ledenvergadering, die op 3 oktober plaatsvindt, wordt dit besluit tot restitutie van de betaalde provisie ter goedkeuring voorgelegd.

De dienst koelen en prepareren van CNB had met 4,8 miljoen euro nagenoeg dezelfde omzet als in het vorige boekjaar. Met groene veilingen is een omzet van 2 miljoen euro gehaald. Dit komt overeen met een lichte stijging.

Joost van Winsen

Joost van Winsen

Joost van Winsen is coördinerend redacteur Akker- & Tuinbouw. Hij volgt met name de sierteelt en tuinbouwsector.

Contact