Minister Stef Blok (Justitie) weigert  zich te mengen in de manier waarop de Limburgse politie mogelijke wietvelden in mais opspoort.
Nieuws

Minister Blok bemoeit zich niet met wietcontroles

Minister Stef Blok (Justitie) weigert zich te mengen in de manier waarop de Limburgse politie mogelijke wietvelden in mais opspoort. Hij geeft niet toe aan druk vanuit de Tweede Kamer om de situatie bij te sturen.

Dat bleek woensdag tijdens een Kamerdebat over het stoppen van de helicoptervluchten waarmee de politie tot vorig jaar wiettelers achter de broek zat. De boeren en de LLTB zien zich nu genoodzaakt om zelf drones de lucht in te sturen.

Met name CDA en PVV dringen aan op een hervatting van de controles door de politie. 'De boeren worden opgezadeld met de opsporing, terwijl deze taak bij de politie hoort te liggen', zet Madeleine van Toorenburg (CDA).

Gewoon weer oppakken

Ze prees de boeren en de LLTB voor hun actieve houding met betrekking tot illegale wietteelt. 'Maar ze mogen hier niet alleen voor komen te staan. Wij willen dat de politie dat gewoon weer oppakt.'

Dion Graus (PVV) pleitte daar ook voor. Hij stelde voor om ook de politie met drones te laten werken als een helicopter te duur is. Daarnaast kan de inzet van speurhonden volgens hem effectief zijn.

De VVD is 'enthousiast' over de inzet van de LLTB, maar drong bij de minister niet echt aan op een ander politiebeleid. De SP pleit voor het legaal maken van de cannabisteelt, waardoor illegale praktijken zullen verdwijnen.

Niet mee bemoeien

Kathalijne Buitenweg (GL) pleitte voor meer geld voor de politie tijdens de volgende kabinetsperiode. Maar het is volgens haar niet aan de Kamer om te bepalen hoe de politie in Limburg haar werk doet.

Minister Blok is dat laatste helemaal met haar eens. Hij noemt het 'heel onverstandig' om vanuit Den Haag te dicteren hoe de regionale autoriteiten te werk moeten gaan en blijft weigeren om zich met de werkwijze van de politie in Limburg te bemoeien.

Blok legde uit dat de politie is gestopt met helicoptervluchten omdat het te weinig opleverde. Hij noemde het een terechte afweging van de politie en sprak tegen dat er helemaal niet meer gecontroleerd wordt.

Proeven met politiedrones

De enige toezegging die hij de Kamer deed, was dat hij nog eens gaat kijken of de voorwaarden waaronder particulieren drones mogen inzetten voor opsporing van criminaliteit wat simpeler kunnen. De Limburgse politie is nog niet aan drones toe, volgens de bewindsman vinden elders in het land proefprojecten plaats met politiedrones.

Jan van Liere

Jan van Liere

Jan van Liere is redacteur Algemeen. Hij is parlementair verslaggever en volgt de Nederlandse en Europese landbouwpolitiek vanuit Den Haag en Brussel.

Contact