Innovatie+in+akkerbouw+dreigt+op+te+drogen
Commentaar
© Ruud Ploeg

Innovatie in akkerbouw dreigt op te drogen

Het collectief praktijkonderzoek in de akkerbouw ligt al enkele jaren op apegapen. Nieuw onderzoeksgeld om tot innovatie binnen de Nederlandse plantaardige teelten te komen wordt uiterst moeizaam gevonden.

Uit onderzoek van Nieuwe Oogst blijkt dat het onderzoeksgeld de laatste jaren is opgedroogd. Sinds 2012 is de financiering van collectief onderzoek in verval. Wageningen University & Research en BO Akkerbouw luiden de noodklok in deze editie van de krant. Miljoenen euro's aan budget is verdampt en BO Akkerbouw heeft veel moeite om die trend te keren.

Na de opheffing van de productschappen moet BO Akkerbouw dit op zich nemen, maar dat blijkt een enorme worsteling. Er wordt vooral gewezen naar de stroperige wijze waarop onderzoeksprojecten tot stand komen. Slagvaardigheid en daadkracht ontbreken. Een flink aantal projecten dat in 2016 is goedgekeurd, is nog altijd niet gestart.

Niet vanwege een gebrek aan behoefte onder ondernemers. De akkerbouw heeft een naam hoog te houden als het gaat om vernieuwende teelttechnieken die de gewasopbrengst stimuleren en de milieu-impact remmen.

Er wordt sectorbreed gevreesd dat die internationale voorsprong onder druk komt te staan, als er vanuit de proefboerderijen, praktijkvelden en onderzoeksstations maar weinig nieuwe inzichten en innovaties komen rollen.

De hoop vanuit de sector is gericht op diverse partijen. Uiteraard op de markt, het onderzoeksveld, maar zeker ook op een nieuw kabinet.

Brancheorganisaties hebben grote moeite om slagvaardig op te treden. Middelen, maar met name instrumenten om die rol volwaardig in te vullen, zijn hard nodig.

Weer

 • Dinsdag
  15° / 5°
  10 %
 • Woensdag
  18° / 7°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer
@nieuweoogst.nu