Bedrijfsadviseurs noemen ROK-vergoeding marktconform

Bedrijfsadviseurs in de varkenshouderij noemen de vergoeding van de Regeling Omgevingskwaliteit voor varkensbedrijven (ROK) marktconform.Dat blijkt tijdens de sectoravond die aan de Regeling Omgevingskwaliteit voor varkensbedrijven was geweid, meldt Paul Jansen, directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij. Op 1 september werd de Regeling Omgevingskwaliteit opengesteld.

Op 31 oktober loopt de ROK af. 'Met de regeling willen wij richting geven aan de relatie tussen boer en burger. En willen we bijdragen aan een toekomstbestendige en maatschappelijk gewaardeerde varkenssector', zegt Jansen.

Hoogte vergoeding

De bijeenkomst in Arnhem werd bezocht door zo'n 40 bedrijfsadviseurs uit de varkenshouderij. Na een toelichting van de regeling, volgde een open gedachtewisseling onder andere over de hoogte van de vergoeding en de vraag bij welke bedrijven de regeling zou kunnen passen, geeft Jansen aan.

Uit de feedback die zij gaven, blijkt dat bedrijfsadviseurs de vergoeding marktconform vinden. Zij noemen de regeling met name geschikt voor bedrijven die de laatste jaren niet zwaar hebben geïnvesteerd. Bedrijven die dat wel hebben gedaan, krijgen met de ROK hun investeringen onvoldoende vergoed.

Jansen is blij met die feedback. 'Daaruit blijkt dat het de moeite waard kan zijn wanneer je bedrijf stap voor stap ingesloten is geraakt en je weet dat je in toenemende mate kosten moet maken om op de betreffende locatie boer te kunnen blijven, om eens serieus naar de ROK te kijken. Rationeel en met een open vizier', zegt Jansen.

Geur als uitgangspunt

De regeling kent twee fases. In de eerste fase kunnen bedrijven die niet meedoen aan de Stoppersregeling 2020 zich melden voor deelname. Selectie vindt plaats op basis van gemeten impact op nabije burgerwoningen. Daarbij wordt een straal van 1 kilometer gehanteerd en gebruik gemaakt van de bestaande rekenmethodes en geurtabellen.

De geselecteerde locaties ontvangen een vergoeding die is opgesplitst in twee delen: een marktconform bedrag voor varkensrechten in de betreffende regio en een vergoeding per aanwezig varken. De bedrijven kunnen in 2018 nog door produceren. In de tweede fase verkoopt het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij de opgekochte varkensrechten.

Voor de regeling is 8 miljoen euro beschikbaar. Daarvan komt 5 miljoen uit het EU-fonds voor crisismiddelen en 3 miljoen lening van de Rabobank. Belangrijke criteria om mee te kunnen doen, zijn volgens Jansen dat de varkensrechten in eigendom moeten zijn en het betreffende bedrijf mag niet zijn aangemeld voor de Stoppersregeling 2020.

Stalderen

De eerste vragen over de regeling kwamen al snel na 1 september bij het Ontwikkelingsbedrijf binnen, geeft Jansen aan. 'We merken nu dat de bekendheid van de regeling groter wordt dat het proces nu volop op gang is gekomen..'

De meest actuele vragen gaan over de mogelijkheid om de ROK te stapelen met stalderen. Het Ontwikkelingsbedrijf is hierover in gesprek met de provincie Brabant, licht Jansen toe. 'Ik ben hoopvol gestemd, maar definitief bericht hierover is er nog niet.'

De Regeling Omgevingskwaliteit Varkenshouderij is een initiatief van de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (ViVa), waarin de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank en het ministerie van Economische Zaken sinds 2016 nauw samenwerken. De ROK wordt uitgevoerd door het recent opgerichte Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij.

Weer

 • Zaterdag
  24° / 8°
  10 %
 • Zondag
  23° / 7°
  10 %
 • Maandag
  23° / 6°
  10 %
Meer weer