Ledlicht+be%C3%AFnvloedt+gedrag+en+stress+varkens
Achtergrond
© VIC Sterksel

Ledlicht beïnvloedt gedrag en stress varkens

Licht heeft grote invloed op de gesteldheid en gezondheid van mensen. Het effect van ledlicht op het gedrag en de stress van varkens staat centraal in een onderzoek op VIC Sterksel. Jan Pijnenburg van DLV Advies verwacht de eerste resultaten in de loop van 2018.

In de varkenshouderij is er nog maar weinig aandacht voor licht. Veel varkens worden gehouden bij de minimale hoeveelheid licht die qua duur en sterkte wettelijk verplicht is: acht uur bij 40 lux.
Het onderzoek naar het effect van licht op dragende zeugen moet nog starten. Dat moet uitwijzen of met het gebruik van ledlicht de najaarsdip beperkt dan wel helemaal voorkomen kan worden.

Bij de gespeende biggen zijn inmiddels de eerste drie onderzoeksrondes in twee identieke afdelingen afgerond. In de ene afdeling hangt tl-verlichting, de andere is uitgerust met led, waarbij wordt gespeeld met het lichtspectrum, de intensiteit en de lichtduur.

Fullspectrumlicht

'Wij werken met fullspectrumlicht waarmee we het daglicht proberen terug te brengen in de stal', legt Pijnenburg uit. 'Ons vertrekpunt is dat de natuur het wel het beste zal weten.'

Door het onderzoek komt er kennis beschikbaar over de intrinsieke behoefte van varkens aan licht

Jan Pijnenburg, DLV Advies

Het onderzoek moet aantonen of met meer en ander licht in de gespeende biggenstal biggen het voer gemakkelijker kunnen vinden en daarmee een speendip is te voorkomen. Ook wordt nagegaan of het licht invloed heeft op het stressniveau van biggen.

Diarree

'Op het moment van spenen gaan de biggen de melk missen. Ze vreten dan eerst heel weinig en later halen ze dat hard in, met diarree als gevolg. Onderzocht wordt of de biggen met ander licht sneller het voer vinden en er sneller meer van opnemen.' Daarnaast wordt onderzocht of het licht een gunstige invloed heeft op stress.

Het onderzoek met ledlicht bij gespeende biggen is nog in volle gang en loopt tot begin 2018. Pijnenburg verwacht dat de eerste resultaten daarvan medio 2018 naar buiten komen. 'Door het onderzoek komt er kennis beschikbaar over de intrinsieke behoefte van varkens aan licht. Dan hebben we het over het spectrum, de lichtduur en de intensiteit van het licht.'

Wordt er een effect gevonden, dan zal dat in de praktijk tot andere keuzes leiden, is Pijnenburgs overtuiging. De wettelijke eis is nu doorgaans leidend. Dan zal veel meer uitgegaan en ingespeeld worden op de behoefte van het dier, wat de prestaties ten goede komt.

Positief effect

Vorig jaar voerde HAS Hogeschool in Den Bosch in samenwerking met Coppens Diervoeding en Rofianda Agri in het Piglet Research Centre van Coppens in Deurne al een oriënterend onderzoek uit naar het gebruik van ledverlichting in de varkenshouderij. Daaruit blijkt dat een leddaglichtsysteem positief werkt op het gedrag en de prestaties van gespeende biggen.

De hoeveelheid stress die de biggen ervaren, wordt afgemeten aan de cortisolwaarden in het bloed. In een met led verlichte afdeling ervaren gespeende biggen minder stress. Ze zijn minder agressief omdat ze soortgenoten beter herkennen wat zich onder andere uit in minder staartbijten.
Ook vinden de biggen de voerbak makkelijker waardoor ze eten. Tot slot blijkt dat ze meer en weer eerder vreten na een stressmoment, zoals een voerschakeling.

Beter presteren

Het onderzoek van HAS Hogeschool toont aan dat onder een leddaglichtsysteem biggen gedurende de hele opfokperiode beter presteren. Ze groeien harder en hebben een lagere voederconversie dan biggen die worden gehouden in traditioneel verlichte afdelingen.

Ledlicht wint aan populariteit in de varkenshouderij, merkt Pijnenburg. Het is energiezuinig, vraagt minder onderhoud dan tl en heeft een hogere lichtopbrengst, terwijl de terugverdientijd relatief kort is. In de praktijk ziet hij dat led vooral wordt toegepast in de dekstal waar veel lampen hangen die veel uren aan zijn. 'Met ledlicht krijgen we daar 30 procent meer licht op de kop van de zeug, tegen de helft van het energieverbruik', aldus Pijnenburg.

Weer

 • Zaterdag
  24° / 8°
  10 %
 • Zondag
  23° / 7°
  10 %
 • Maandag
  23° / 6°
  10 %
Meer weer