Gelderland+investeert+in+onderzoek+bloedluis
Nieuws
© Twan Wiermans

Gelderland investeert in onderzoek bloedluis

Provincie stelt een ton beschikbaar voor onderzoek naar bloedluis bij pluimvee. Gedeputeerde Staten geeft daarmee gehoor aan een aangenomen motie van Provinciale Staten naar aanleiding van de fipronilcrisis.

In de tweede Agenda Vitaal Platteland doen Gedeputeerde Staten diverse voorstellen voor financiële bijdragen aan projecten. Een daarvan is dus het onderzoek naar bloedluis dat plaatsvindt bij Wageningen University & Research.

Provinciale staten riepen vorige week de provincie op om het onderzoek naar bloedluis te ondersteunen. In de motie is ook gevraagd om te investeren in het Poultry Expertise Centre. Daarvan is nog niets terug te vinden in de plannen van Gedeputeerde Staten.

Sojateelt

Naast het voorstel om te investeren in bloedluisonderzoek doet het provinciebestuur nog diverse andere voorstellen. Zo stelt de provincie 70.000 euro beschikbaar voor het bevorderen van sojateelt in Gelderland.

Daarnaast stelt provincie Gelderland voor om bij te dragen aan het uitwisselen van kennis over nieuwe mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwing. Op dit terrein wil de provincie ook steun voor het opzetten van een netwerk om initiatiefnemers met nieuwe voorstellen voor lege agrarische bedrijven te verbinden. Voor deze twee projecten wil Gedeputeerde Staten 50.000 euro reserveren.

Mestverwerking

75.000 euro gaat naar het stimuleren van publiek-private samenwerkingen op het gebied van mestverwerking. Op deze manier wil het provinciebestuur een bijdrage leveren aan het oplossen van de mestverwerkingsproblemen. Het bedrag zou besteed moeten worden aan de oprichting van Stichting Nederlands Centrum Mestverwaarding en -afzet.

110.000 euro moet gaan naar natuurinclusieve landbouw. Dit wordt opgesplitst in verschillende doelen. Hiervan moet 50.000 euro gaan naar landbouwbedrijven die natuur-inclusief willen werken in een waterwingebied. Hierdoor wordt het grondwater schoner en zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. 60.000 euro hiervan kan besteed worden aan natuurinclusieve landgoederen.

Stichting Zeldzame Huisdierrassen zou 80.00 euro moeten ontvangen, 'zodat de diversiteit onder de landbouwhuisdieren behouden blijft.'

Boert bewust

Ook voor het verder uitrollen van 'Boert Bewust' naar nieuwe streken wil Gedeputeerde Staten geld uittrekken. 'De ambitie is om tussen 2017 en 2020 minimaal 500 Boert Bewust-deelnemers te hebben, waarvan 150 in Gelderland.'

Als laatste wil Gelderland extra investeren in de korte ketens. 'Hierdoor kan Gelders geproduceerd voedsel regionaal en lokaal worden gebruikt. 'Gedeputeerde Staten stellen daarvoor vanaf 30 oktober een subsidieregeling open als onderdeel van het derde plattelandsontwikkelingsprogramma POP3.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  22° / 10°
  10 %
 • Woensdag
  23° / 11°
  70 %
 • Donderdag
  19° / 10°
  70 %
Meer weer