Droes+hield+stal+maanden+in+gijzeling
Reportage
© melissen

Droes hield stal maanden in gijzeling

Op pensionstal Stal 's Gravenweg in Vogelenzang werd bij shetlandpony's droes gesignaleerd. Hoewel Rutger van der Peet de besmette paarden direct isoleerde, raakten toch veel andere paarden besmet.

'Wij waren in staat om de met droes besmette paarden direct in quarantaine te plaatsen in de percelen die het verst van de stallen zijn verwijderd. We hebben samen met veterinairen direct zoveel mogelijk voorlichting gegeven en richtlijnen waaraan onze klanten zich zouden moeten houden om de besmetting beperkt te houden tot die ene groep', stelt Van der Peet. Hij vervolgt: 'Droes is een uitermate besmettelijke ziekte, die vooral bij paarden en pony's de kop opsteekt als de conditie niet optimaal is. De shetlander, die in matige conditie bij ons op het bedrijf stond gestald, bleek de boosdoener.

Niet verdacht

In de paar dagen dat de shetlander ziek maar nog niet verdacht was van droes, werd er op een andere plek op de stal een veulen geboren. 'Volgens de dierenartsen hebben er toen mensen door snot of speeksel van de shetlander op hun kleding de bacterie doorgegeven aan de merrie met het veulen. Daar gingen ze kijken', vertelt de pensionstalhouder.

'Door de lagere weerstand van de merrie pakte zij de bacterie op en gaf het door aan andere paarden. Aangezien de droessymptomen bij zowel de shetlander als de merrie niet duidelijk waren, kon de ziekte zich onopgemerkt zeer snel verspreiden binnen ons bedrijf.'

'Toen vervolgens bleek dat het om droes ging, viel het niet mee om de eigenaren en bijrijders binnen korte tijd de ernst van de situatie te laten inzien. Indien ik mijn bedrijf had kunnen sluiten dan was ik er sneller vanaf geweest dan nu. Alleen is dit voor een pensionstal onmogelijk, omdat wij niet de eigenaren van de paarden zijn', stelt Van der Peet.

'Direct na de uitbraak hebben we samen met specialisten een protocol opgesteld'

Rutger van der Peet, stalhouder

Stilstand

Bij een uitbraak van droes op een paardenbedrijf komt het bedrijf tot stilstand. Paarden mogen niet worden aan- of afgevoerd. Daarnaast dienen de mensen die op de pensionstal komen strikte hygiënische regels in acht te te nemen. Zo moet het contact met de paarden worden beperkt tot het eigen paard en is het verboden om geen voerbakken, borstels of dekens van andere paarden te gebruiken. Voor de duidelijkheid: dit is geen wettelijke maatregel, maar vrijwillig door de eigenaar geïmplementeerd beleid. Droes is geen aangifteplichtige ziekte.

'We hebben ongeveer 150 paarden en pony's op ons bedrijf en velen daarvan hebben meerdere ruiters. Voor hen hebben we samen met de dierenartsen een aantal voorlichtingsavonden gegeven. Dan merk je dat ze welwillend zijn, maar ernaar handelen is iets anders', aldus Van der Peet.

De publiciteit pikte de situatie op. Over de sociale media vlogen de berichten heen en weer en ook in de gedrukte media werd er ruimschoots aandacht aan besteed. 'Van het ene moment op het andere ben je gedegradeerd tot paria', herinnert hij zich nog het gevoel.

Protocol

'Direct na de droesuitbraak hebben we samen met de betrokken dierenartsen en in overleg met specialisten van de Gezondheidsdienst voor Dieren een protocol opgesteld. Opnieuw droes wil ik niet', stelt de pensionhouder.

'Bij dit protocol, dat strict wordt gevolgd, testen we alle paarden die nieuw binnenkomen of ze drager zijn. Inmiddels zijn 20 paarden getest, geen enkele was drager', stelt hij.

Van der Peet hoopt dat zijn beleid in samenwerking met de GD en LTO Paardenhouderij navolging krijgt bij andere bedrijven. In het verleden werd gedacht dat paarden maar eenmaal een droesbesmetting meemaakten, maar dit blijkt toch anders. Bij een collega-pensionstalhouder kreeg 40 procent van de paarden tweemaal droes binnen een jaar.

Test op dragerschap

'We zijn nu bijna zeven maanden verder na de droesuitbraak. Op dit moment zijn alle paarden die in aanraking zijn geweest met de bacterie getest op dragerschap. De overige paarden zullen voor de zekerheid nog door middel van een bloedtest gaan worden getest op blootstelling aan de bacterie. Door de behandeling van de dragers verlagen we de kans op droes en verlagen we de kans op herbesmetting van de paarden op onze stal. Echter, door de grote mobiliteit van paard en ruiters kan de droesbacterie snel worden overgebracht van het ene bedrijf op het andere. We hopen dat veel pensionstallen en maneges zullen inzien wat een economische en emotionele impact een droesuitbraak heeft en dat deze ziekte zich zelfs kan ontwikkelen tot een chronische ziekte op je bedrijf. Hoe meer bedrijven dragerschap gaan aanpakken, hoe kleiner de kans op het doorgeven van de ziekte. In Engeland zijn ze al veel verder dan Nederland met het terugdringen van de paardenziekte, daar bestaan al zogenaamde 'droesvrije' stallen. Ik hoop dat wij snel volgen en dat we in de toekomst droes in het geheel kunnen uitbannen in Nederland'.

GD heeft dit opgepakt en op het laatste Hippische Ondernemers congres tijdens Horse Event een certificeringsprogramma gelanceerd (zie droesvrij.nl).

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  22° / 10°
  10 %
 • Woensdag
  23° / 11°
  70 %
 • Donderdag
  19° / 10°
  70 %
Meer weer