Plantaardige+Milieukeur+gaat+op+de+schop
Nieuws
© Jumbo

Plantaardige Milieukeur gaat op de schop

De Milieukeur criteria worden jaarlijks herzien en per 1 januari 2018 zijn de nieuwe eisen geldig. Het gaat deze keer om een uitvoerige herziening, vooral bij plantaardige producten.

Vanwege de sterk toegenomen vraag van retailers naar Milieukeur gecertificeerde plantaardige producten vindt er dit jaar een uitgebreide herziening plaats ten behoeve van de grootschalige deelname aan Milieukeur.

Deze herziening richt zich op betere werkbaarheid, opschaalbaarheid en mogelijkheid tot internationale verbreding. Belangrijke randvoorwaarde daarbij is het behoud van het ambitieniveau van de criteria.

Voorgestelde wijzigingen:

• Ontwikkeling van één Milieukeur certificatieschema voor de diverse plantaardige producten, met een beperkt aantal specifieke eisen (bijvoorbeeld voor open/bedekte teelt, substraatteelt/grondgebonden teelt).
• Harmonisatie met andere certificaten zoals GlobalG.A.P. ten behoeve van efficiëntie tijdens de audits.
• Focus op milieu impact; daarmee vervallen de eisen 'Werkomstandigheden' en 'Voedselveiligheid'.
• Nieuwe methodiek voor gewasbescherming die geldt voor open en bedekte teelt. Daarbij wordt zoveel mogelijk gestuurd op geïntegreerde gewasbescherming, emissiebeperking en gebruik van minst risicovolle middelen.
• Energie aanpak bedekte teelt: sturen op reductie broeikasgasemissie in plaats van energie efficiëntie.

Bijeenkomsten

Dit najaar heeft SMK diverse bijeenkomsten gehouden om de wijzigingen te bespreken en zo samen met belanghebbenden de voorstellen voor een werkbare duurzame Milieukeur teelt vorm te geven.

Als onderdeel van de herziening houdt SMK op 9 november een openbare hoorzitting waar vragen kunnen worden gesteld en kan worden gereageerd op het finale voorstel voor het nieuwe certificatieschema.

Dit is het laatste inspraakmoment voordat het College van Deskundigen agro/food Plantaardig deze criteria definitief vaststelt.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  24° / 9°
  10 %
 • Woensdag
  24° / 11°
  70 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  70 %
Meer weer