NFO+toont+lef+met+Ambitie+Plantgezondheid
Nieuws
© DIRK HOL

NFO toont lef met Ambitie Plantgezondheid

Volgens Michiel Gerritsen van NFO is het tijd voor een gewasbescherming nieuwe stijl. 'We tonen als gewassectoren met de Ambitie Plantgezondheid het lef om te willen veranderen en vragen andere partijen zich bij ons aan te sluiten.'

'De huidige wijze van gewasbescherming is een doodlopende weg', vindt Michiel Gerritsen. 'Er komen steeds minder middelen om ziekten en plagen te bestrijden en ook hebben we te maken met een maatschappelijk draagvlak dat steeds verder afkalft.'

Gerritsen is voorzitter van de Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) en één van de initiatiefnemers van de Ambitie Plantgezondheid die binnen LTO is opgesteld samen met de gelieerde sectororganisaties. 'Het getuigt van lef dat we zelf de aanzet geven tot verandering. Met deze ambitie nemen we de regie en vragen andere partijen om aan te sluiten.'

Het is volgens Gerritsen goed dat de plantaardige sectoren samen optrekken in de Ambitie Plantgezondheid. 'Veel uitdagingen zijn vergelijkbaar. De exacte invulling is wel voor een deel sectorspecifiek.'

'Meer risico's in teelt zonder residu en zonder emissie'

Michel Gerritsen, voorzitter NFO

Verbindendverklaring

Vraagstukken die bijdragen aan een gewasbescherming nieuwe stijl worden voor de fruitteelt samengebracht in een innovatie- en onderzoeksprogramma. Daarvoor wordt via de Brancheorganisatie (BO) Groenten en Fruit komend jaar een verbindendverklaring aangevraagd. 'Dit is in het belang van de hele fruitsector en daarom is het nodig dat elke teler een bijdrage levert en dat geldt wat NFO betreft ook voor diverse ketenpartners.'

Voorgestelde onderwerpen in het onderzoek betreffen weerbaarheid van gewas en bodem, nieuwe veredelingstechnieken, nieuwe teeltsystemen, gewasbescherming op basis van systeembenadering en precisietechnieken. Gerritsen: 'Centraal staat de transitie naar een teelt die minder afhankelijk is van chemie.'

Green Deal

Naast de aanzet tot onderzoek heeft NFO met de overheid een Green Deal afgesloten voor beperking van emissie naar oppervlaktewater. Gerritsen wijst erop dat de fruitteelt qua emissie een aparte positie inneemt vanwege de opwaartse bespuitingen. 'Dankzij nieuwe technieken en maatregelen is het gelukt om de emissie met 95 procent terug te dringen. Via de Green Deal proberen we zonder knellende regelgeving een laatste stap te zetten door methoden te stapelen.'

Ook in het kader van een andere benadering van de gewasbescherming is NFO betrokken bij het beschrijven van voorwaarden voor een rendabele teelt van biologisch fruit in Nederland. Dit gebeurt naar aanleiding van Kamervragen eerder dit jaar. Volgens Gerritsen wil de politiek vooral weten in hoeverre biologisch een alternatief is voor gangbare fruittelers.

Standaard in bedrijfsvoering

Al met al vindt de NFO-voorzitter dat fruittelers de ambitie om zonder emissie residuvrije producten te telen standaard in hun bedrijfsvoering moeten meenemen. 'Bij nieuwe aanplanten verdient de weerbaarheid van teeltsystemen extra aandacht. Dan kan gaan over rassenkeuze, een vitale bodem, de mogelijkheid om geavanceerde spuittechnieken toe te passen of iets doen met klimaatbeheersing.'

Over het onderscheid van gezonde producten geteeld in een gezonde omgeving op de afzetmarkt wordt in de fruitteelt vrij nuchter gereageerd, aldus Gerritsen. Een meerprijs acht hij nauwelijks reëel. 'Fruittelers worden primair afgerekend op kwaliteit en kostprijs, dat zal zo blijven.'

Meer risico's

Namens de fruittelers wijst Gerritsen tot slot erop dat de teelt van appels, peren en zachtfruit zonder residu en zonder emissie meer risico's met zich meebrengt. 'Dat is een feit', stelt hij. 'We moeten met de overheid en maatschappelijke organisaties in overleg over hoe daarmee om te gaan. We hebben allemaal dezelfde ambities, maar het is niet reëel dat de fruittelers daarvan alle risico's dragen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  24° / 8°
  10 %
 • Zondag
  23° / 7°
  10 %
 • Maandag
  23° / 6°
  10 %
Meer weer