Kamp+waarschuwt+voor+groei+melkveestapel
Nieuws
© DIRK HOL

Kamp waarschuwt voor groei melkveestapel

Minister Henk Kamp (EZ) maakt zich zorgen over de sterke groei van de melkveestapel in de afgelopen maanden. De toename met 10.000 GVE brengt volgens hem de derogatie in gevaar.

De reductie door de fosfaatreductieregeling staat per 1 oktober 2017 op 5,1 miljoen kilo fosfaat. Daarmee is het gestelde doel van 5 miljoen kilo fosfaat behaald, schrijft Kamp in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij een update geeft over de fosfaatproductie in de veehouderij.

'Echter, waar de eerste maanden het aantal dieren als gevolg van deze regeling sterk was gedaald, zien we de afgelopen maanden weer een toename.Deze toename was in augustus nog beperkt tot een paar honderd GVE maar afgelopen maand is de vrouwelijke veestapel toegenomen met bijna 10.000 GVE. Dit baart mij zorgen', aldus de minister.

Volgens Kamp is het belang dat deze stijging zich de komende maanden niet verder voortzet. Dit zou het verkrijgen van een nieuwe derogatie vanaf 2018 immers 'ernstig in gevaar brengen'. 'Ik roep de sector dan ook op om – in haar eigen belang – de behaalde resultaten vast te houden en de omvang van de melkveestapel richting het eind van het jaar niet verder te laten stijgen.'

De toename van de veestapel met 10.000 GVE baart mij zorgen.

Minister Henk Kamp (EZ)

Daling pluimvee

Naast de resultaten van het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij zijn in de update andere factoren geactualiseerd, die van invloed zijn op de totale fosfaatproductie. Zo is rekening gehouden met het lagere fosforgehalte in varkensvoer in de eerste helft van 2017 waardoor de fosfaatproductie in de varkenshouderij met 1,8 miljoen kilo is verminderd. Als deze dalende trend zich voortzet in de tweede helft van 2017 zal dit tot een verdere verlaging van de fosfaatproductie door de varkenshouderij leiden.

Daarnaast is het aantal dieren in de niet-rundvee diercategorieën volgens de voorlopige Landbouwtelling 2017 bijgesteld. Onderdeel hiervan is een correctie op aantallen pluimvee als gevolg van het vroegtijdig afvoeren van legpluimvee en de leegstand van stallen door de fipronil-crisis.

Volgens het CBS-rapport is er op 1 oktober een daling van 10,8 miljoen kilogramfosfaat ten opzichte van het referentiescenario op 1 januari 2017. Als de fosfaatproductie door de Nederlandse veehouderij gedurende het hele jaar gelijk zou zijn aan de situatie op 1 oktober, dan zou de jaarproductie uitkomen op 168,7 miljoen kilogram.

Onzekerheid ruwvoer

De grootste onzekerheden die de resultaten tot eind van dit jaar kunnen beïnvloeden zijn het fosforgehalte in het ruwvoer dat in 2017 wordt geoogst (gegevens hierover komen beschikbaar in november) en de ontwikkeling van de gemiddelde melkproductie per koe. Het is van belang dat ook aan het eind van het jaar de fosfaatproductie onder het nationale fosfaatplafond (172,9 miljoen kilogram) ligt. Daarvoor is het uiteraard essentieel dat de behaalde resultaten worden vastgehouden.

De derde kwartaalrapportage van het CBS laat zien dat de drie maatregelen uit het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij per 1 oktober 2017 hebben gezorgd voor een vermindering van de fosfaatproductie van 9,2 miljoen kilogram.

Stoppers

Naast de 5,1 miljoen kilo fosfaat door het reductieplan heeft het voerspoor een afname van 2,9 miljoen kilo fosfaat gerealiseerd. Daarmee is het doel van dit spoor binnen het reductieplan (1,7 miljoen kilo reductie) ruimschoots behaald. Van de stoppersregeling hebben uiteindelijk 467 melkveehouders gebruik gemaakt. Door deze regeling is 30.193 GVE afgevoerd, samen goed voor een reductie van 1,2 miljoen kilo fosfaat.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  25° / 8°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 10°
  10 %
 • Woensdag
  23° / 11°
  70 %
Meer weer