Ruilverkaveling+Over+Betuwe%2DOost+vergt+39+jaar
Nieuws
© Kadaster

Ruilverkaveling Over Betuwe-Oost vergt 39 jaar

In regio Over Betuwe-Oost is een klassieke ruilverkaveling afgesloten met een oppervlakte van 4700 hectare. Met de herinrichting zijn doelen gerealiseerd op het terrein van landbouw, natuur, water, recreatie en landschap.

Bij de officiële afsluiting van de ruilverkaveling in Haalderen werd door gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en commissievoorzitter Geert Schrijver afgelopen vrijdag een rustplaats voor recreanten in gebruik gesteld in Angeren langs de Linge.

De ruilverkaveling in Over Betuwe Oost kent een lange geschiedenis. De eerste voorbereidingen startten in 1978, in 1986 werd de Landinrichtingscommissie benoemd en in 1990 was het landinrichtingsplan gereed. Na de vaststelling door Gedeputeerde Staten en een positieve stemming in het gebied, kon de commissie in 1991 daadwerkelijk aan de slag met de uitvoering van de ruilverkaveling.

Nieuwe natuur

De ruilverkaveling heeft een belangrijke rol gespeeld in de inrichting van de buitenruimte tussen Nijmegen en Arnhem. In het gebied is uiteindelijk 700 hectare van eigenaar verwisseld. Het betrof onder meer een betere verkaveling van de landbouwpercelen, de aanleg van nieuwe natuur en ecologische verbindingszones, de aanleg van recreatieve verbindingen en verbetering van de waterhuishouding.

Dat het zo lang heeft geduurd verklaart commissievoorzitter Schrijver vooral uit de vele externe ontwikkelingen die op het gebied afkwamen. 'De Betuwelijn doorkruist het gebied diagonaal, de tracékeuze van de A15 was lange tijd onzeker en de komst van Park Lingezegen gaf veel onrust. Andere ruilverkavelingen in het gebied waren in de jaren zeventig al afgerond.'

Huiskavels

Toch is het volgens Schrijver ook voor de landbouw allemaal de moeite waard geweest, ondanks dat er ook rechtszaken zijn aangespannen over de nieuwe inrichting. 'De boeren zijn er overwegend goed uitgekomen. De landbouwstructuur is sterk verbeterd. Zo zijn de huiskavels sterk vergroot en is het aantal veldkavels fors verminderd. Daarnaast is het wegennet verbeterd en is het waterbeheer zo aangepast dat bijvoorbeeld genoeg water aanwezig is voor beregening in de fruitteelt of voor drooglegging in natte periodes.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  22° / 10°
  10 %
 • Woensdag
  23° / 11°
  70 %
 • Donderdag
  19° / 10°
  70 %
Meer weer