Chrysanten+laten+zich+goed+telen+op+water
Achtergrond
© Proeftuin Zwaagdijk

Chrysanten laten zich goed telen op water

De teelt van chrysanten op water is een serieus alternatief voor de reguliere grondteelt. Dit is de conclusie van Proeftuin Zwaagdijk na drie jaar onderzoek.

In alle proeven met chrysanten op water was de uitval nihil, meldt onderzoeker Matthijs Blind van Proeftuin Zwaagdijk. 'Dat geldt ook voor teelt in de zomer. Er zijn geen aan water gerelateerde ziektes ontstaan, ondanks dat de voedingsoplossing bij de teeltwisselingen niet ververst en ook niet ontsmet werd.'

Na drie jaar onderzoek concludeert Proeftuin Zwaagdijk dat de teelt van chrysanten op water perspectief biedt. Volgens Blind ontstond tijdens de onderzoeksperiode het besef dat veel problemen in de teelt kunnen worden voorkomen door te zorgen voor optimale groeiomstandigheden.

Financiering

Het onderzoek is intensief gevolgd en begeleid door een consortium van teeltbedrijven, veredelaars en toeleveranciers. De financiering kwam voor rekening van de Innovatiemotor Greenport Aalsmeer en LTO Noord Fondsen. Verder leverden Hagelunie, Stimuflori en chrysantentelers van Vannova een bijdrage.

Er zijn geen aan water gerelateerde ziektes ontstaan, ondanks dat de voedingsoplossing bij de teeltwisselingen niet ververst en ook niet ontsmet werd

Matthijs Blind, onderzoeker Proeftuin Zwaagdijk

In het onderzoek werkte Proeftuin Zwaagdijk met een drijvend teeltsysteem. De planten worden daarbij gefixeerd in drijvers op een 30 centimeter diepe voedingsoplossing, legt Blind uit. 'Vrijwel het hele wortelstelsel ontwikkelt zich vervolgens in het water.'

Mobiel

Het werken met drijvers maakt de teelt mobiel en daarmee geschikt voor vergaande mechanisering en automatisering. Ook biedt het daardoor volgens Blind meer mogelijkheden de teeltsturing in relatie tot klimaat en belichting beter af te stemmen op de ontwikkelingsfase van het chrysantengewas.

Het teeltsysteem is geheel gescheiden van de ondergrond en daarmee is er geen emissie naar de ondergrond en het oppervlaktewater. 'Er is verder geen druk van trips, omdat deze insecten geen gelegenheid hebben om zich in teeltgrond te kunnen verpoppen', stelt Blind.

Takgewicht

Het onderzoek toont aan dat teelt op water in potentie een substantieel hogere opbrengst geeft dan de traditionele grondteelt. Dat is gebaseerd op een hoger takgewicht en eventueel een kortere teeltduur. Met de ontwikkeling van betere drijvers en opschaling van het teeltsysteem in de praktijk ligt verdere verhoging van de productie voor de hand, verwacht de onderzoeker.

'In het project is gebruikgemaakt van een drijver die niet specifiek ontwikkeld is voor de teelt van chrysant en dus nog niet optimaal is vormgegeven. Ook zal een optimalisering van de bewortelingsfase en de eerste fase na het planten tot een aanzienlijke verbetering van de teeltresultaten gaan leiden.'

Systeemsprong

De overstap van de grondteelt naar de teelt op water beschouwt Blind als een systeemsprong. 'Het gaat om een wezenlijk ander teeltsysteem en daarmee zal het telen gedeeltelijk opnieuw moeten worden uitgevonden.'

Als voorbeeld noemt de onderzoeker het microklimaat boven een drijver dat zeker kort na het planten een aandachtspunt is. Hij acht het waarschijnlijk dat met luchtbevochtiging moet worden gewerkt. Verder wijst Blind erop dat voor een optimale groei een goede circulatie en beluchting van de voedingsoplossing essentieel zijn.

Vervolgonderzoek

De komende maanden rondt Proeftuin Zwaagdijk het onderzoek af. Een vervolgonderzoek richt zich op de ontwikkeling van een betere drijver en verbetering van de groei en ontwikkeling in de eerste fase na het planten. Daarnaast is er aandacht voor de introductie van het nieuwe teeltsysteem in de praktijk.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  23° / 7°
  10 %
 • Maandag
  24° / 9°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer