Slootkanten+te+nat+om+te+schouwen
Nieuws
© Ruud Ploeg

Slootkanten te nat om te schouwen

Waterschap Drents Overijsselse Delta stelt de controle van de schouwsloten in Zuidwest-Drenthe en de kop van Overijssel uit tot december. Door de natte weersomstandigheden in september en begin oktober was de bereikbaarheid van de percelen niet optimaal, zodat veel watergangen nog niet zijn schoongemaakt.

Drents Overijsselse Delta schouwt alleen nog in het werkgebied van voormalig waterschap Reest en Wieden. Het voormalig waterschap Groot Salland besloot enkele jaren geleden geen schouw meer te houden op schouwsloten.

Plicht

De onderhoudsplicht is wel blijven bestaan. Drents Overijsselse hanteert daar een systeem waarbij onregelmatigheden en klachten worden gemeld bij het waterschap in plaats van een fysieke schouw.

'Tot het moment dat door het waterschapsbestuur een uniforme regeling voor de schouw is vastgesteld, geldt dit oude beleid' geeft dagelijks bestuurslid Hans Pereboom van het waterschap aan. 'We verwachten dat dit beleid vanaf 2018 van kracht wordt.'

Uitdiepen

De eigenaren van percelen grenzend aan schouwsloten zijn verplicht om deze te onderhouden. Dit onderhoud bestaat uit het talud en de bodem van de schouwsloten maaien, de bodem uitdiepen tot de onderzijde van de eventuele aanwezige duikers en die duikers in de schouwsloten goed schoonmaken, zodat er een vrije doorstroming plaatsvindt.

Weer

 • Dinsdag
  24° / 9°
  10 %
 • Woensdag
  23° / 11°
  70 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  70 %
Meer weer