Groen+kunstmest+voor+onafhankelijk+Europa
Achtergrond
© Dirk Hol

Groen kunstmest voor onafhankelijk Europa

De Nederlands zuivelsector ziet de export van kunstmestvervangers als een mooie oplossing voor het mestoverschot. In het Europees Parlement spelen ook andere argumenten om voor gerecyclede meststoffen te stemmen. Zo maken groene bemesters de EU minder afhankelijk van kunstmestimporten.

Het Europees Parlement gaf dinsdag meer ruimte aan de toepassing van en handel in kunstmestvervangers van organische oorsprong. Verschillen in nationale wetgeving maken het nu nog niet mogelijk om in de hele EU kunstmestvervangers te verhandelen of te gebruiken. Dit staat de ontwikkeling van een circulaire economie in Europa in de weg. Het dinsdag aangenomen voorstel moet daar verandering in brengen.

De stemming dinsdag in Brussel was belangrijk voor de innovatie in de Nederlandse landbouw. Hier wordt al volop geëxperimenteerd met kunstmestvervangers. 'Het lijkt erop dat in Brussel begrepen wordt dat een boer het niet begrijpt dat hij kunstmest moet aankopen en tegelijkertijd de mest van zijn dieren moet laten verwerken', aldus ZLTO-voorzitter Hans Huijbers.

Hergebruik promoten

Het Europees Parlement wil dat hergebruik van organische reststoffen in kunstmestvervangers wordt gepromoot om de EU minder afhankelijk te maken van de import van kunstmest uit de mijnbouw, onder meer uit Rusland en Marokko.

Daarnaast moet het voorstel de markttoegang voor innovatie kunstmestvervangers vergemakkelijken. Om deze nieuwe markt te kunnen ontginnen moet er van het Europees Parlement een EC-label komen voor kunstmestvervangers, zodat gebruikers – boeren en consumenten – kunnen vertrouwen op de samenstelling van groene bemesters.

Cadmiumlimiet

In het aangenomen voorstel wordt de cadmiumlimiet in kunstmestproducten in zes jaar verlaagd van 60 naar 40 milligram per kilo en naar 20 milligram per kilo na zestien jaar. De Europese Commissie heeft een afwijkend standpunt: die wil dat 20 milligram al in twaalf jaar wordt bereikt.

VVD-Europarlementariër Jan Huitema was namens de landbouwcommissie rapporteur op dit dossier. Hij schetst waarom het belangrijk is om strenge normen te stellen aan de vervuiling van mest. 'Ik wil niet dat boeren over een aantal jaren worden bestempeld als milieucriminelen omdat er cadmium wordt gevonden in de bodem of erger nog in ons voedsel, omdat ze meststoffen gebruiken die voldoen aan Europese regels.'

Het voorstel over kunstmestvervangers maakt deel uit van een breder pakket maatregelen die de circulaire economie moeten versterken.

Erkenning

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik was een van de Nederlandse leden van het Europese Parlement die zich voor het wetsvoorstel hebben ingezet. 'Wij hebben deze aanpassing geëist, zodat hoogwaardig mineralenconcentraat en circulaire innovatie eindelijk worden erkend en de EU-wetgeving bij de tijd wordt gebracht. Daarnaast vraagt het parlement van de Europese Commissie een wetenschappelijke data-evaluatie over het gebruik van meststoffen op basis van verwerkte dierlijke mest', stelt Schreijer-Pierik.

Volgens Huitema moet het voorstel ertoe leiden dat boeren minder mest hoeven af te voeren en minder afhankelijk worden van kunstmest. De Europese Commissie stelt hier criteria voor op. Bovendien mogen hoogwaardige organische meststoffen binnenkort vrij worden verhandeld op de Europese interne markt. Dit recht was voorheen alleen toebedeeld aan kunstmest.

Doorbraak

'Ik ben blij dat mijn collega's inzien dat we de mestkringloop op boerderijen veel beter kunnen sluiten. In Nederland zijn we al jaren bezig met ecologische en technologische innovaties om dat voor elkaar te krijgen. Helaas worden deze innovaties geblokkeerd door Europese regelgeving. Dat de Europese Commissie nu aan een oplossing werkt, kun je gerust een kleine doorbraak noemen', aldus Huitema.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  25° / 8°
  10 %
 • Dinsdag
  21° / 10°
  10 %
 • Woensdag
  22° / 9°
  70 %
Meer weer