Akkerrand+breder+dan+20+meter+telt+ook+mee
Nieuws
© eigen foto

Akkerrand breder dan 20 meter telt ook mee

De onderhandelingen over vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) duurden twee jaar. Het akkoord dat er nu ligt, stelt de Nederlandse lobby deels tevreden.

Begin 2015 riep EU-landbouwcommissaris Phil Hogan op voorstellen in te dienen voor vereenvoudiging van het GLB. Hij vroeg daarbij de buitenwacht met voorstellen te komen. Ook LTO Nederland diende voorstellen in.

Vooral rond de vergroeningsmaatregelen zijn regels aangepakt. Zo is de eis van een minimale omvang van een boomkruin uit de voorwaarden geschrapt.

20 meter

Voor akkerranden geldt nu dat ze tussen de 1 en 20 meter breed moeten zijn. Is deze breder, dan tellen alleen de eerste 20 meters mee. Deze versoepeling gaat dit jaar al in.

Heggen, bomen en boomwallen worden samengevoegd tot één landschapselement. Hierbij vervallen de eisen aan een minimumomvang. Nu is het zo dat een boomgroep of vijver binnen 5 meter van een perceelsgrens moet liggen om mee te kunnen tellen als vergroening.

Vijver

Nieuw wordt dat er achter de vijver een boomgroep staat, die ook mee mag tellen. De boer moet uiteraard wel het beheer hebben over zowel de vijver als de boomgroep.

Slootkanten die grenzen aan akkerranden, kunnen vanaf 2018 gaan meetellen bij het vergroenen. Sloten blijven alleen mogelijk in combinatie met het akkerstrokenpakket. Waar de grens ligt tussen sloot en oever, bekijkt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nog.

Vanggewassen

De deadline voor het inzaaien van vanggewassen verschuift vanaf 2018 van 1 oktober naar 15 oktober. De Nederlandse overheid mag die datum laten vervallen, maar houdt daar vanwege de controlesystematiek aan vast. Dezelfde discussie speelt bij de mogelijke startdatum van inzaai van vanggewassen na het hoofdgewas. Ook vanwege de controle hanteert Nederland 15 juli.

Ondanks aandringen van LTO houdt het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse overheid daar vooralsnog aan vast.

Acht weken

De enige eis die Brussel nog stelt, is dat vanggewassen minimaal acht weken blijven staan. Nederland wil toch vasthouden aan minimaal tien weken.

Een ander discussiepunt blijft het verplicht mengen van vanggewassen. Er zijn soms GLB-ready mengsels op de markt, die niet aan de Nederlandse eisen voldoen. LTO wil dat de buitenlandse mengsels met zonnebloemen alsnog aan de Nederlandse lijst worden toegevoegd.

Weer

 • Dinsdag
  24° / 9°
  10 %
 • Woensdag
  24° / 11°
  70 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  70 %
Meer weer