Vertrek+Vos+roept+respect+en+verbijstering+op
Achtergrond
© FloraHolland

Vertrek Vos roept respect en verbijstering op

Algemeen directeur Lucas Vos stapt op bij Royal FloraHolland. De reacties in de sector lopen uiteen van respect tot verbijstering. 'Het is jammer dat hij na een dienstverband van slechts vier jaar vertrekt.'

Eind vorige week maakte FloraHolland bekend dat Vos het bedrijf aan het eind van dit jaar gaat verlaten. Hij geeft als reden op dat de bloemenveiling nu een ander soort leiderschap nodig heeft. Vos heeft de nieuwe strategie vormgegeven, maar ziet zichzelf niet als de juiste persoon om die te 'operationaliseren'. 'Dus kies ik ervoor om te gaan. Dat is goed voor FloraHolland en dat is goed voor mijzelf.'

Voorzitter Jack Goossens van de raad van commissarissen van FloraHolland zegt respect te hebben voor de keuze van Vos. 'Hij ziet zichzelf niet als de aangewezen persoon als het gaat om de implementatie van de strategie en hij maakt ruimte voor een nieuwe chief executive officer (CEO). Dat siert hem, als leider en als mens.'

Volgens Goossens heeft Vos de afgelopen vier jaar verbinding gebracht en richting gegeven in een tijd waarin dat nodig was. 'Dat is van grote waarde geweest voor de coöperatie.'

Vos heeft veel van zijn geloofwaardigheid verloren

Jos Kester, woordvoerder actiegroep Behoud de Plantenklok

FloraHolland 2020

Onder het bewind van Vos heeft FloraHolland een nieuwe strategie ontwikkeld: FloraHolland 2020. Daarbij zijn ook doelen voor 2020 gesteld, zoals dat het virtuele platform van FloraHolland dan zeker 1 miljard euro omzet, het kostenniveau van de veiling met een derde is verlaagd, de kosten van de aanvoerstromen 15 procent lager zijn, leden en klanten FloraHolland met minimaal een 8 waarderen en dat de prijsvorming van bloemen en planten optimaal en stabiel is.

Algemeen directeur Marco van Zijverden van Dutch Flower Group noemt het vertrek van Vos na een dienstverband van slechts vier jaar bijzonder jammer. 'Ruim voordat er een duidelijk resultaat van de onder zijn directie ingezette strategie bekend is, waarmee zoals bekend grote investeringen gepaard gaan, vertrekt hij. Voor de medewerkers, kwekers en klanten van FloraHolland ontstaat er wederom een onzekere en instabiele periode', aldus Van Zijverden.

'We vragen de directie van FloraHolland met klem eerdere toezeggingen voor wat betreft de beloofde uitkomsten van de strategie, onder meer de kostenverlagingen die terug zouden vloeien naar kwekers en handel, op het netvlies te houden.' Van Zijverden wijst er verder op dat de logistiek van FloraHolland ook verbetering behoeft.

Onrustige tijden

De FNV zegt onaangenaam verrast te zijn door het aangekondigde vertrek. 'Medewerkers zijn verbijsterd', aldus Jeroen Brandenburg, bestuurder FNV Agrarisch Groen. Hij merkt op dat in korte tijd vier bestuurders uit de top van de veilingorganisatie zijn vertrokken. 'Ik maak me ernstig zorgen over het bestuur en de toekomstbestendigheid van deze organisatie. Het zijn onrustige tijden.'

'Binnen de actiegroep Behoud de Plantenklok zijn de meningen verdeeld', zegt woordvoerder Jos Kester. 'Er zijn leden die het jammer vinden dat hij gaat, maar er zijn ook leden die hem al lang hadden willen zien vertrekken.'

Kester zelf vindt dat Vos veel van zijn geloofwaardigheid heeft verloren door halsstarrig te willen vasthouden aan de datum van 4 oktober als laatste veildag voor de fysieke plantenklok. 'Hij ging er met gestrekt been in.' Uiteindelijk heeft FloraHolland besloten te wachten met het volledig beeldveilen van planten, wat de actiegroep ook beoogde.

Te vroeg

Volgens algemeen directeur Peter Bakker van bloemenveiling Plantion in Ede zwaait Vos te vroeg af. 'De nieuwe strategie is nog niet gezekerd in FloraHolland. Zijn inbreng daarin had belangrijk kunnen zijn.' Bakker zegt het werk van Vos altijd gewaardeerd te hebben en noemt het zonde dat hij weggaat.

De beoogde opvolger van Vos is Steven van Schilfgaarde, huidig financieel directeur van de veiling. 'Met zijn benoeming kiezen we voor continuïteit en slagkracht. Hij heeft aangetoond de juiste kwaliteiten te hebben om onze strategie tot een succes te maken en daarbij de noodzakelijke versnelling te realiseren. Hij kent de organisatie van binnenuit en maakt dus een vliegende start', zegt Goossens.

Harde keuzes

Vos stelt dat FloraHolland de afgelopen jaren mooie ontwikkelingen heeft doorgemaakt. 'Af en toe zijn er harde keuzes gemaakt, maar altijd met het belang van de coöperatie scherp in het vizier.' Volgens hem is de bloemenveiling op de goede weg, maar tegelijkertijd is FloraHolland er nog niet.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  23° / 7°
  10 %
 • Maandag
  24° / 9°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer