Weidevogelstand+Midden%2DDelfland+stabiel
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Weidevogelstand Midden-Delfland stabiel

De stand van de belangrijkste weidevogelsoorten in Midden-Delfland is dit jaar stabiel gebleven ten opzichte van 2015 en 2016. Dat blijkt uit de tellingen van weidevogelwerkgroep Midden-Delfland.

Sinds 2015 is het aantal kievitsnesten telkens toegenomen en komt dit jaar uit op 428 ten opzicht van 413 tijdens de eerste telronde rond 1 mei. Het aantal nesten van grutto, scholekster en tureluur daalde iets ten opzichte van 2016 maar lag wel hoger dan in 2015.

De Veldleeuwerik is met 37 nesten aan een flinke opmars bezig, wat vooral merkbaar is op kruidenrijke percelen in de Duifpolder. Ondanks het redelijke broedsucces blijven er zorgen om de overleving van kieviten op de maispercelen en over het behoud van percelen met uitgesteld maaien voor de grutto.

Weidevogelpact

Het weidevogelpact dat in 2014 als samenwerkingsverband van kracht is tussen het Agrarisch Collectief, LTO Noord en de gemeente begint zijn vruchten af te werpen. Het intensieve overleg tussen de gebiedspartijen levert diverse initiatieven op voor een betere weidevogelinrichting van het gebied.

Speciaal genoemd wordt de waterberging in de Woudsepolder, waar samenwerking met de boeren, het Weidevogelpact, het Agrarisch Collectief en Hoogheemraadschap Delfland tot een prachtig weidevogelgebied heeft geleid.

Greppelplasdras

Verder heeft het Collectief nieuwe beheerpakketten ontwikkeld om ook de meer intensieve boerenbedrijven bij het weidevogelbeheer te betrekken. Verder wordt er zwaarder ingezet op de aanleg van kruidenrijk grasland en greppelplasdras in het agrarisch gebied.

De deelnemingsgraad van boeren aan het Agrarisch Collectief is afgelopen jaar gegroeid van 1953 naar 2036 hectare beheerd gebied. Naar verwachting zet die groei in 2018 door.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  24° / 9°
  10 %
 • Woensdag
  24° / 11°
  70 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  70 %
Meer weer