Rentedaling+en+pachtprijs+ondermijnen+boer+Kampereiland
Nieuws
© ruud ploeg

Rentedaling en pachtprijs ondermijnen boer Kampereiland

In vergelijking met andere bedrijven in het noordelijke weidegebied is de financiële situatie van pachtbedrijven op Kampereiland behoorlijk verslechterd. Dat komt door de dalende rente en stijgende pachtprijzen.

Dat blijkt uit onderzoek van Aeres Hogeschool Dronten, aangevuld met gegevens van Wageningen Economic Research. Het onderzoek werd vandaag aangeboden aan de gemeente Kampen die voor honderd procent aandeelhouder is van verpachter Stadserven.

Ten opzichte van het noordelijk weidegebied ontwikkelden de pachtafhankelijke bedrijven zich minder hard en zijn ze kleiner in omvang. Kampereiland valt onder de pachtprijsregio noordelijk weidegebied. Vooral in 2016 stond de liquiditeitspositie van de bedrijven sterk onder druk door de lage melkprijs. Een trendanalyse van een dalende rente in combinatie met een verhoging van de pachtprijs laat een duidelijk effect op het bedrijfsinkomen zien.

Inkomensverlaging

Waar bedrijven in het noordelijk weidegebied een voordeel van 5.000 euro hadden door de dalende rente, hadden de bedrijven op Kampereiland te maken met een inkomensverlaging van ruim 10.000 euro door de pachtprijsverhoging. Dit geldt voor alle sterk pachtafhankelijke bedrijven, ook buiten Kampereiland.

Kampereiland is het grootste aaneengesloten pachtgebied in Nederland. Bijna alle landbouwgrond in dit gebied wordt verpacht. De bedrijven behoren tot de 11 procent van alle melkveebedrijven in Nederland die sterk pachtafhankelijk zijn.

Bevestiging

'De verslechterde economische situatie voor de boeren heeft dus ook grote invloed op het gebied zelf', stelt Antoon Kanis. Hij is voorzitter van afdeling West Overijssel van LTO Noord. 'Het onderzoek bevestigt het beeld wat boeren in het gebied al lang hebben'.

Vorig jaar kwamen boeren in verzet tegen een pachtverhoging van 22 procent. Gemeente Kampen stelde het onderzoek in naar de kosten en bedrijfsstructuur van de agrarische bedrijven op het Kampereiland.

Pachtprijs

Verpachter Stadserven wil naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek de pachtprijs terugbrengen naar de regionorm in plaats van de 110 procent van de regionorm die nu gehanteerd wordt. Daarnaast wil de verpachter met de pachters voorstellen uitwerken om de pachtafhankelijkheid te verminderen. Daarbij kan gedacht worden aan bedrijfsverbreding op het gebied van toerisme, streekproducten, biologische producten of andere multifunctionele activiteiten.

Dit sluit aan bij aanbevelingen uit het rapport. De onderzoekers stellen vast dat verhoging van het inkomen gerealiseerd kan worden door de kosten te verlagen, de bedrijven te vergroten of inkomsten door producten en diensten met toegevoegde waarde te ontwikkelen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  24° / 9°
  10 %
 • Woensdag
  24° / 11°
  70 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  70 %
Meer weer