Betere+afstemming+moet+biodiversiteit+bermen+verbeteren
Nieuws
© LTO Nederland

Betere afstemming moet biodiversiteit bermen verbeteren

De Vlinderstichting, FLORON en LTO Nederland gaan afspraken maken over goed bermbeheer. De organisaties willen de biodiversiteit in wegbermen verbeteren.

De organisaties willen gezamenlijk randvoorwaarden opstellen voor goed bermbeheer en daarmee een pilot opstarten. Monitoring van planten en insecten gedurende de proef moet uitwijzen of de afspraken werken zoals beoogd.

De samenwerking is ontstaan uit een publiek verschil van mening over bermbeheer dat afgelopen zomer speelde. In daarop volgende gesprekken bleek dat bijvoorbeeld het klepelbeheer zowel de natuurorganisaties als LTO een doorn in het oog is.

Verruiging

Deze veel toegepaste beheervorm verhakselt alle aanwezige vegetatie. Dit zorgt ervoor dat planten als akkerdistel, brandnetel en ridderzuring ruim baan krijgen. Een ongewenste ontwikkeling, vinden ook FLORON en De Vlinderstichting. 'Zo gaan waardevolle vegetaties in korte tijd teloor door verruiging met uiterst algemene plantensoorten', aldus Froukje Postma van FLORON.

'Allerlei insecten die van deze planten afhankelijk zijn, komen daardoor onder druk te staan. Door beter te beheren, gaan we dat proces tegen', stelt Anthonie Stip van De Vlinderstichting.

Overlast

Vanuit landbouwkundig perspectief geeft volgens LTO een verruigde berm overlast en schade . 'Voor de landbouw schadelijke onkruiden zullen welig tieren en overwaaien naar de naastgelegen landbouwpercelen, zegt Trienke Elshof, betrokken bestuurder vanuit LTO Noord.

Op diverse locaties voeren agrariërs reeds het bermbeheer uit voor gemeenten of een waterschap, bijvoorbeeld in Weststellingwerf (Fr), Muntendam (Gr), Amstelveen (NH) en Brandwijk (ZH). De partijen willen dat er meer van zulke voorbeelden van succesvol bermbeheer komen waarin boeren een belangrijke rol spelen.

'Die uitdaging willen wij als LTO graag aangaan', aldus Trienke Elshof . Daar waar mogelijk kunnen boeren, al dan niet in samenwerking met agrarische natuurverenigingen, zelf het bermbeheer uitvoeren.

Maaimoment

Door bewust beheer met onder andere maaien en afvoeren van maaisel, ontstaat een andere, meer diverse vegetatie. Verder heeft de boer zelf de regie over het maaimoment.

De Vlinderstichting, FLORON en LTO Nederland willen samen verkennen hoe goed bermbeheer ingezet kan worden om minder overlast voor de boer en meer biodiversiteit in de berm te bereiken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  23° / 7°
  10 %
 • Maandag
  24° / 9°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer