LTO%2Dafdelingen+Rijnland%3A+meld+schade+aan+dijken
Nieuws
© Hoogheemraadschap Rijnland

LTO-afdelingen Rijnland: meld schade aan dijken

LTO Noord roept haar leden binnen het beheergebied van het hoogheemraadschap van Rijnland op zich te melden als ze schade hebben aan kades en dijken die op hun percelen liggen, waarvan zij vinden dat deze niet door vertrapping of achterstallig onderhoud veroorzaakt is.

Het hoogheemraadschap van Rijnland constateert achterstallig onderhoud aan regionale kades en dijken. Deze schade kan zijn ontstaan door vertrapping van vee en door golfslag veroorzaakt door bijvoorbeeld wind en vaarverkeer. Sommige agrariërs in het beheergebied van Rijnland hebben aanschrijvingen gehad en moesten de schade herstellen.

Agrariërs die eigenaar zijn van percelen met regionale keringen (kades en dijken), zijn verplicht tot het dagelijks of gewoon onderhoud van deze keringen. Dit in tegenstelling tot primaire keringen, waar het onderhoud veelal ligt bij de overheid, zoals gemeenten, provincies en waterschappen.

Frustratie

'Veel agrariërs zijn niet op de hoogte van deze aansprakelijkheid. Dit leidt tot boetes en frustratie', aldus Kees van Rijn, voorzitter van de afdeling Kaag en Braassem.

Veel agrariërs zijn niet op de hoogte van deze aansprakelijkheid

Vanwege het onrechtvaardigheidsgevoel bij agrariërs, zijn de afdelingsbesturen van Kaag en Braassem en Alphen Nieuwkoop in gesprek gegaan met handhaving en bestuurders van het hoogheemraadschap van Rijnland om deze situatie te bespreken.

Voorbeeldsituaties

Uitkomst daarvan is dat LTO Noord afdeling Kaag en Braassem voorbeeldsituaties verzamelt uit het gebied waarbij de schade niet veroorzaakt is door vee dat op de dijken loopt, maar is ontstaan door andere oorzaken zoals golfslag door wind of vaarverkeer. Deze situaties zal LTO vervolgens delen met Rijnland.

Boeren die kampen met schade aan kades en dijken op hun perceel die volgens hen geen gevolg is van agrarisch gebruik kunnen dit melden vóór 8 december 2017. Alleen dan is het mogelijk om tot een goede afhandeling te komen.

Foto's

Ze kunnen hiervoor een mail sturen naar Kees van Rijn (clvanrijn@zonnet.nl) of Tessa de Ruyter (tdruyter@ltonoord.nl).

LTO Noord vraagt daarbij hen de situatie zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven, foto's mee te sturen van de schade en de locatie zo precies mogelijk aan te geven door middel van bijvoorbeeld een GPS-coördinaat, een puntje op de kaart, of kadastraal perceelsnummer.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  23° / 7°
  10 %
 • Maandag
  24° / 9°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer