Grasklaver is goed voor de hommel

Uit een proef bij melkveehouder Walter Koppelaars in Oss blijkt dat hommels prima gedijen op grasland waar klaver is gezaaid. Dat is belangrijk omdat het aantal insecten en de soortendiversiteit de laatste decennia sterk is afgenomen, mede door gebrek aan voedsel en nestelplekken.

CLM noemt de resultaten verrassend. Op twee meetdagen, 6 juli en 21 augustus, werden in totaal 500 wilde bijen geteld. Het overgrote deel van de gevonden soorten zijn de veel voorkomende akkerhommel, gewone aardhommel en steenhommel. Deze kunnen, met het beschikbare stuifmeel, veel jongen grootbrengen.

Volgens het adviesbureau is het wel een probleem dat de percelen regelmatig gemaaid worden, waardoor massale bloei en lege velden elkaar afwisselen. Het gefaseerd maaien van percelen zou dit periodieke voedseltekort grotendeels oplossen. Daarnaast is het voor hommels belangrijk dat ook in de lente, voor de bloei van de klaver, bloeiende planten beschikbaar zijn.

Bee Deals

De afname van de bijenpopulaties is een nijpend probleem, want insecten zijn cruciaal voor bestuiving van planten en als voedselbron. Om (wilde) bijen en andere nuttige insecten te helpen, hebben verschillende partijen en regio's Bee Deals gesloten.

Onder begeleiding van adviesbureau CLM nemen ze maatregelen, zoals het zaaien van bloemenranden en het aanleggen van nestgelegenheid. In de Bee Deal Oss, waar de proef bij veehouder Koppelaars deel van uitmaakt, werken gemeente Oss, waterschap Aa en Maas, Brabant Water en telers uit de regio samen aan een betere leefomgeving voor de (wilde) bij.

Goede voedselbron

In de nogal eenzijdige agrarische landschappen is het voor bijen vaak moeilijk om voedsel en nestgelegenheid te vinden. Om de activiteiten van wilde bijen in dit landschap te stimuleren, is onderzocht of grasklaver op de percelen een uitkomst kan bieden.

Ivo Raemakers van Ecologica, heeft bij melkveehouder Walter Koppelaars in het Brabantse Lithoijen een monitoring gedaan van de soorten en aantallen (wilde) bijen op twee percelen met witte en rode klaver. Uit het onderzoek is gebleken dat grasklaver goede voedselbron is voor hommels. Bloeiende klaver voorziet bijen onder meer van eiwitrijk stuifmeel, wat nodig is voor hun jongen.

Grote diversiteit

In Nederland zijn rond de 350 soorten wilde bijen te vinden. Minstens de helft daarvan is de afgelopen decennia hard achteruit gegaan. Ondanks het relatief grote aantal getelde bijen, is de diversiteit aan soorten beperkt. Wilde bijen hebben, naast voedsel, behoefte aan nestgelegenheid op korte afstand. Deze vaak kleine bijtjes vliegen niet verder dan enkele tientallen tot honderden meters. Daarbinnen moeten ze zowel een geschikte voedselbron, als nestgelegenheid hebben.

Voor veel wilde bijen is het belangrijk een grote diversiteit te hebben in voedsel- en nestelaanbod. Dit kan bijvoorbeeld door kruidenranden of bloeiende bermen. Structuren als onbehandelde weipalen, houtblokken, zandhopen, schrale slootkanten of plantenresten zijn geschikte plekken voor het bouwen van nesten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  24° / 9°
  10 %
 • Woensdag
  23° / 11°
  70 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  70 %
Meer weer