PvdD+wil+halvering+veehouderij+Noord%2DHolland
Nieuws
© Koen van Wijk

PvdD wil halvering veehouderij Noord-Holland

De Noord-Hollandse statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de veehouderij in de provincie gehalveerd wordt, ten gunste van de productie van plantaardige eiwitten. Dat zou in de Omgevingswet geregeld moeten worden.

De PvdD heeft hiervoor de motie 'Eiwittransitie Minder beesten, meer bonen' ingebracht, waarover Provinciale Staten op 13 november stemmen.

Volgens de PvdD legt de productie van dierlijke eiwitten een aanmerkelijk groter beslag op het landbouwareaal en de milieuruimte dan de productie van plantaardige eiwitten, vanwege hogere emissies van broeikasgassen, stikstof en meer zoetwatergebruik.

Eiwitconsumptie

De partij haalt verder aan dat ondernemers en het ministerie van EZ de Green Protein Alliance hebben getekend. In dit convenant wordt gesteld dat in 2025 vijftig procent van de eiwitmonsumptie plantaardig moet zijn. Noord-Holland kan als kennis en landbouweconomie een belangrijke rol vervullen in de verduurzaming van ons voedselsysteem.

Ook heeft de PvdD een motie ingebracht waarin ze Natuurinclusieve landbouw als standaard bepleit in 2050.

Koers Omgevingsvisie

Op maandag 13 november 2017 stemmen Provinciale Staten over deze en vele andere moties. De uitkomsten van het debat dat is gevoerd op 9 oktober en de aangenomen moties worden verwerkt in een voordracht over de Koers Omgevingsvisie NH2050.

Op 18 december 2017 besluiten PS over de Koers van de Omgevingsvisie NH2050.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  23° / 7°
  10 %
 • Maandag
  24° / 9°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer