Smart+farming+levert+groot+Braziliaans+bedrijf+geld+op
Nieuws
© Eigen Foto

Smart farming levert groot Braziliaans bedrijf geld op

Het grootschalige Braziliaanse bedrijf SLC Agricola is niet bang om slimme landbouwtechnologieën uit te proberen. Toch investeert het bedrijf alleen in nieuwe producten die financieel rendement opleveren. Dat zorgt voor 3 procent hogere opbrengsten en tot 5 procent kostenbesparing.

De landbouw is big business in Brazilië, het vijfde grootste land ter wereld. Het is een land met een goed ontwikkelde en professionele landbouwsector. Er zijn een aantal grote landbouwbedrijven, waaronder SLC Agricola met ongeveer 400.000 hectare. Het bedrijf ligt in het centrale westen van Brazilië. Er zijn onder andere zo'n 180 trekkers en net zo veel maaidorsers.

Het managementteam, onder leiding van Aurelio Pavinato, wordt voortdurend blootgesteld aan nieuwe technologieën via haar leveranciers, partnerbedrijven, congressen en tentoonstellingen en opleidingscursussen. Het bedrijf heeft een goed ontwikkeld proces om te beslissen of een innovatief systeem een plaats verdient in het bedrijf.

Het bedrijf exploiteert vijftien afzonderlijke boerderijen op hoogtes van 300 tot 1.000 meter. De jaarlijkse regenval varieert van 1.200 tot 2.000 millimeter en de temperatuur ligt gemiddeld tussen de 22 en 27 graden Celsius. Het klimaat en de vruchtbare bodem maken het mogelijk om elk jaar twee gewassen te verbouwen.

'In Brazilië hebben we problemen met datatransmissie waardoor het moeilijk is om technologieën te introduceren'

Precisielandbouw

SLC Agricola maakt gebruik van een breed scala aan precisielandbouw-technologieën die ongeveer twaalf jaar geleden voor het eerst werden geïntroduceerd. Meer recentelijk is een digitaal landbouwproject in gebruik genomen, geïnitieerd in 2015, met als doel het beheer van onder andere meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, machines en mensen nog efficiënter te maken.

Het bedrijf heeft het concept van Green Future-Smart Technology omarmd, dat de Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) heeft gekozen als het algemene thema van de Agritechnica-beurs van dit jaar. De landbouwbeurs is het platform voor de presentatie van nieuwe ontwikkelingen in de landbouw. Het thema erkent de noodzaak voor de hedendaagse landbouw om duurzaam te zijn in termen van ecologie, economie en menselijke hulpbronnen.

De manier om dit te bereiken, aldus DLG, is dat boeren alle beschikbare kennis over interacties van plant en bodem, technologie en arbeid gebruiken om geschikte landbouwsystemen te ontwikkelen. Het is daarom niet verrassend dat SLC Agricola een agrarisch technologiecomité heeft opgericht dat de behoeften van het bedrijf en de oplossingen die op de markt beschikbaar zijn beoordeelt.

SLC Agricola mobiliseert ten minste één senior-teamlid om elke nieuwe geteste technologie te evalueren en te gebruiken. Minimaal verwacht het bedrijf binnen één tot drie jaar een financieel rendement te behalen. Het technologiecomité zal de uiteindelijke beslissing nemen.

Opbrengstkaarten

Oogstkaarten worden op alle landbouwbedrijven van SLC Agricola (op twee na) gebruikt. Deze worden gemaakt met behulp van de ingebouwde technologie van de John Deere-maaidorsers van het bedrijf, met gps-antennes, sensoren en monitors. Deze techniek levert de gegevens om opbrengstkaarten te maken, die een zicht bieden op de status van elk landbouwbedrijf in termen van productiviteit.

SLC Agricola gebruikt de kaarten om velden te identificeren die 'niet-gestandaardiseerde' opbrengsten hebben. Deze worden onderworpen aan grondbemonstering. De opbrengst- en bodemgegevens worden software verwerkt tot taakkaarten die zijn te gebruiken voor het programmeren van trekkers en machines. Het plaatsspecifiek bemesten zorgt voor 2 tot 5 procent kostenvermindering.

Het bedrijf is in seizoen 2016/17 begonnen met het variabel planten op 4.000 hectare. Meestal gebeurt dit op basis van bemonstering van bodemvoedingsstoffen. SLC Agricola heeft een iets andere benadering gekozen en baseert zijn zaadpercentages op het kleigehalte van de grond. Dit vraagt om het opnieuw bewerken van de taakkaarten.

Het bedrijf Paiaguás Farm van SLC Agricola test op dit moment een uitgebreid managementsysteem gebruikt voor alle voertuigen. Boordcomputers registreren verschillende soorten gegevens (bedrijfsuren, snelheid, motortemperatuur en dergelijke) van trekkers, oogstmachines en veldspuiten. Via een Bluetooth-verbinding gaan deze gegevens naar het controlecentrum van het bedrijf. Dit systeem genereert informatie over de machines en de werking ervan.

Katoenbalen

Katoen is een belangrijk gewas op de bedrijven Panorama en Parnaíba van SLC Agricola, waar RFID-technologie wordt gebruikt voor de geografische positionering van elke katoenbaal na de oogst. De John Deere katoenrooier van de boerderij laat de baal vallen en etiketteert deze met een chip. Een medewerker beoordeelt vervolgens elke baal en classificeert deze op basis van visuele aspecten van het kwaliteitscontrolesysteem.

Dit systeem werd intern ontwikkeld door het mechanisatie- en IT-team van SLC Agricola en heeft tot doel het kwaliteits- en traceerbaarheidsproces bij elke stap van het oogst- en opslagproces te beheren. Het geeft ook informatie over een efficiënte verwerking van de katoen. Weten waar elke baal op de boerderij ligt en wat voor kwaliteit het is, stelt het bedrijf ook in staat om het verwerkingsproces beter te organiseren.

Plagen en ziekten

Er zijn ook een aantal innovatieve landbouwtechnologieën die SLC Agricola op dit moment test. Bijvoorbeeld systemen voor het in kaart brengen van plagen en ziekte-uitbraken om gericht gebruik van gewasbeschermingsmiddelen mogelijk te maken. Op basis van taakkaarten zijn de chemicaliën zo gerichter in te zetten.

SLC Agricola heeft een besturingseenheid op de machine aangebracht die gegevens verzendt naar een tabletcomputer, waarop de informatie is te controleren. Dit toont real-time gedetailleerde informatie over het plant-, oogst- of sproeiproces, zodat de kwaliteit van de bewerking kan worden gecontroleerd. De chauffeur kan de bewerkingen controleren en wanneer gewenst bijvoorbeeld de snelheid aanpassen om de nauwkeurigheid te verbeteren.

Op dit moment test SLC Agricola een alternatief managementsysteem van het Braziliaanse bedrijf Solinftec. Het gaat om een netwerkoplossing waarbij antennes rond het landbouwbedrijf worden geïnstalleerd om automatisch gegevens rechtstreeks van machines naar het controlecentrum te verzenden. De Bluetooth-koppeling van de brandstofwagen wordt zo overbodig.

Ten slotte onderzoekt het bedrijf het gebruik van NDVI-oplossingen (genormaliseerde verschil-vegetatie-index) die gebruikmaken van infrarood satellietbeelden om de vegetatieve toestand van het gewas te evalueren. Op basis hiervan zijn beslissingen te nemen over het gebruik bijbemesting met ureum, bladbemesting, groeiremmers en ontbladeringsmiddelen.

Betaalbaarder

SLC Agricola heeft al veel soorten technologie van leveranciers getest en merkt dat het veel accurater en betaalbaarder wordt. In het recente verleden is de beeldkwaliteit zodanig verbeterd dat één pixel nu 3 meter op de grond vertegenwoordigd terwijl dat vroeger 30 meter was. Vroeger koste het omgerekend 2,75 euro en 10 dagen om een beeld te verwerken, nu vraagt elke kaart 4 tot 48 uur en kost het slechts 3 eurocent.

SLC Agricola heeft absoluut geprofiteerd van het gebruik van precisielandbouw en slimme technologieën, zegt Aurelio Pavinato: 'In het geval van precisielandbouw wijzen onze resultaten op een productiviteitsverhoging van 3 procent in de beheerde gebieden, terwijl het variabel toepassen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen een kostenbesparing oplevert tot 5 procent.'

Maar niet alles loopt op rolletjes. 'In Brazilië hebben we nog steeds problemen met datatransmissie waardoor het moeilijk is om een aantal technologieën te introduceren. Maar we werken eraan om dit probleem op te lossen', zegt Pavinato. 'En we verwachten ook meer integratie tussen de verschillende beschikbare beheersystemen.'

Weer

 • Dinsdag
  24° / 9°
  10 %
 • Woensdag
  24° / 11°
  70 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  70 %
Meer weer