Boeren+tekenen+voor+aanwas+weidevogels+IJsseldelta
Nieuws
© Freddy Schinkel

Boeren tekenen voor aanwas weidevogels IJsseldelta

Agrarische Natuurvereniging Camperland heeft voldoende vervangende oppervlakte gevonden aan weidevogelcontracten ter compensatie van de waterstaatkundige aanpassingen aan de IJsseldelta bij Kampen.

Aanpassing van de weidevogelgebieden in de regio is noodzakelijk, omdat door de aanleg van het Reevediep voor Ruimte voor de Rivier landbouwgrond (en dus weidevogelgebied) andere functies krijgt, zoals water, natuur en vaarweg. Zo wil de familie Den Uijl-Postma in Kamperveen Weidevogelboer te worden.

En de familie Snel in Mastenbroek breidt het huidige contract uit om nog meer zorg te kunnen bieden aan de weidevogels in de regio. Daarmee is meer dan de benodigde compensatie-opgave bereikt in de regio IJsseldelta, aldus de projectorganisatie Ruimte voor de Rivier.

Leefomstandigheden

Sinds 2014 passen drie boerenbedrijven in Kamperveen en de polder Mastenbroek hun bedrijfsvoering zodanig aan dat hun land optimale leefomstandigheden biedt voor weidevogels. Het zijn de families Snel, Ten Hove en Den Uijl.

Deze boeren reageerden in 2012 op de ludieke actie 'Grutto zoekt boer', die onder boeren in de regio IJsseldelta werd gehouden. Zij sloten daarop begin 2014 een langjarig contract af. Vertegenwoordigers van organisaties als de Agrarische Natuurvereniging Camperland, de Natuurvereniging IJsseldelta en de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta begeleiden de realisatie van de optimale leefgebieden voor de weidevogels. Zo verzorgt ANV Camperland de jaarlijkse monitoring en begeleidt de boeren bij het beheer.

Bedrijfsvoering

De deelnemende boeren hebben hun bedrijfsvoering fors aangepast om optimaal leefgebied te creëren voor weidevogels. Zo heeft de familie Snel, in de polder Mastenbroek, zo'n achtentwintig hectare van hun grond ingezet voor de weidevogels. Dat is meer dan de helft van de oppervlakte van het bedrijf.

Ruim 1 hectare daarvan wordt ingericht als plas-dras-gebied. Deze drassige omgeving nodigt weidevogels, zoals de grutto uit om daar neer te strijken. Ook passen de deelnemende boeren hun maaibeheer flink aan, zodat de weidevogels voldoende tijd en ruimte krijgen om te broeden en hun kuikens groot te brengen.

De aanpassingen in de bedrijfsvoering zorgen voor minder opbrengsten van het land. Daarvoor krijgen de boeren een vergoeding. In totaal hebben de vier deelnemende boeren nu bijna 125 hectare aan weidevogelland in beheer. De weidevogelcontracten hebben een looptijd van minimaal 24 jaar.

Houtopstand

Ze hebben allemaal land waar de vogels goed aarden: niet te droog en geen houtopstand in de buurt. De IJsseldelta is van oudsher een belangrijk gebied voor weidevogels. Opgaande begroeiing zoals houtwallen, singels en bosjes ontbreken vrijwel. De weidse graslanden, die overwegend in gebruik zijn bij melkveehouders, bieden voor weidevogels optimale omstandigheden.

Hoewel de weidevogelstand de laatste decennia is afgenomen, behoort de IJsseldelta nog steeds tot de beste weidevogelgebieden in Overijssel. Een belangrijke soort als de grutto komt er nog steeds in grote aantallen voor.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  23° / 7°
  10 %
 • Maandag
  24° / 9°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer