Volop+ruimte+voor+landbouw+in+Omgevingsvisie+2050
Nieuws
© Bert Hartman

Volop ruimte voor landbouw in Omgevingsvisie 2050

Er blijft in de Omgevingsvisie 2050 ruimte voor een sterke agrarische sector. Pogingen van diverse fracties om met moties schaalvergroting tegen te gaan, het zij in bepaalde regio's, dan wel een algehele inperking haalden de eindstreep niet.

Voorzitter Rona Uitentuis van LTO Noord Noord-Holland is tevreden dat de coalitie in de ruimtelijke visie vasthoudt aan grote lijnen. 'De details worden in een later stadium ingevuld in specifiekere beleidsprogramma's. Op hoofdlijnen kan de landbouw zeker vooruit met deze kijk op de toekomst.'

Natuurinclusief

Wel noemt Uitentuis nog enkele aandachtspunten die de sector kritisch blijft volgen. Hoe vult de provincie het begrip natuur-inclusieve landbouw in? Of: Wat zijn de gevolgen voor de gebieden die als toplandschap worden aangewezen? 'De invulling kan namelijk wel verstrekkende gevolgen hebben.' Vanavond staat het onderwerp natuurinlusieve landbouw op de agenda van de statencommissie Natuur, Landbouw, Water en Milieu.

Centraal tijdens het debat in Provinciale Staten stonden ruim veertig ingediende moties, naar aanleiding van de eerdere behandeling van de Omgevingsvisie door Provinciale Staten op 9 oktober. Een aantal hiervan is ingetrokken na positief advies van Gedeputeerde Staten (GS). Uiteindelijk zijn 27 moties in stemming gebracht waarvan er zes zijn aangenomen

Hoofdambities

De uitkomsten van het debat dienen als basis voor de Koers NH2050, waarin de hoofdambities en doelen voor de Omgevingsvisie NH2050 staan beschreven. De statencommissie buigt zich daar nog over op 7decemberm waarna PS hierover op 18 december een besluit nemen.

Het zogeheten koersdocument is het uitgangspunt voor het verdere gesprek met de betrokkenen in Noord-Holland over de ontwikkelrichtingenin de procincie. Uiteindelijk leidt dit tot een Omgevingsvisie NH2050 die naar verwachting juni 2018 ter inzage wordt gelegd.

Weer

 • Dinsdag
  24° / 9°
  10 %
 • Woensdag
  24° / 11°
  70 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  70 %
Meer weer