%27Trots+en+waardering+voor+melkveehouderij%27
Achtergrond
© Mike Schellart

'Trots en waardering voor melkveehouderij'

Een gezinsbedrijf dat midden in de samenleving staat, up-to-date is, vraaggestuurd werkt, rekening houdt met klimaat, bodem en milieu, circulair onderneemt en verantwoordelijkheid neemt voor de gezondheid en welzijn van zijn vee. Dat geeft trots en waardering voor de sector, niet alleen bij melkveehouders.

Zo moet een melkveehouderij er anno 2025 uitzien volgens 24 melkveehouders die de afgelopen maanden werkten aan de visie 'Samen naar een nieuwe wij' voor LTO-vakgroep Melkveehouderij. Bij deze visie werd bewust gekeken vanuit de basis. Ondernemers, niet-bestuursleden van LTO, werkten aan deze visie in plaats dat deze van bovenop werd opgelegd.

De melkveehouders voerden gesprekken met veertig vooraanstaande personen van binnen en buiten de melkveehouderij en met zo'n tweehonderd collega-melkveehouders. Donderdag leverden ze deze visie aan LTO-vakgroep Melkveehouderij. De vakgroep gaat hiermee aan de slag en wordt ook aan deze visie gehouden.

In de visie komen verschillende items aan bod. Zo moet de melkveehouderij van waarde zijn voor de samenleving, onder meer door zorg te dragen voor landschap en natuur en gezonde en duurzame voeding te leveren. Dat maakt de sector volgens deze visie er één om trots op te zijn en die trots te delen.

Wij werken in 2025 met zoveel mogelijk gesloten kringlopen

Anke Wismans, melkveehouder in Oosterhout

Diversiteit als kracht

Een belangrijk onderdeel van de visie is diversiteit als kracht, vindt Stefan te Selle, een van de deelnemende melkveehouders. 'Er wordt veel geroepen dat LTO iets niet goed doen, maar er zijn veel dingen die wel goed gaan. Mede als gevolg van de regelgeving ontstaat er soms verdeeldheid', constateert hij.

'Maar alleen ga je snel en samen kom je verder. De diversiteit maakt juist onze sector bijzonder. We moeten iedereen de ruimte en vrijheid geven om dat te doen waar een ondernemer goed in is. Met elkaar hebben we één overeenkomst: een passie voor de melkveehouderij. Het is goed dat we die met elkaar uitdragen', vindt Te Selle.

'De diversiteit in bedrijven en verdienmodellen maakt dat iedere veehouder een positieve bijdrage levert aan de sector al geheel. Ook maakt dit de sector aantrekkelijk voor nieuwe boeren.'

Circulair ondernemen

Een andere belangrijke ambitie in het document is circulair ondernemen. 'Wij werken in 2025 met zoveel mogelijk gesloten kringlopen. We vinden het als sector belangrijk om te streven naar minimale emissies en efficiënt gebruik van hulp- en grondstoffen. We doen dat op een manier die bij ons eigen bedrijf past', zegt Anke Wismans, eveneens opsteller van de visie.

'De koe staat daarbij centraal. Door de dieren op een bepaalde manier te voeren, maken ze betere mest. Door die mest wordt de hoeveelheid organische stof in de bodem verhoogd en kunnen we meer voer en producten van het land halen', licht Wismans toe.

Regionale kringlopen

'Als melkveehouderij zijn we een van de weinige sectoren die circulair zijn. Zo maken we op een positieve wijze gebruik van de kracht van de diversiteit van onze sector.' Ze denkt daarbij aan regionale kringlopen op het gebied van voer en mest, waarbij evenwichtsbemesting cruciaal is. Verder wordt gekeken naar regionale krachtvoerbronnen en reststromen uit de humane voeding.

Daarbij brengt de Kringloopwijzer van ieder bedrijf de mineralenefficiëntie in beeld. Daarnaast pleit de visie voor praktische oplossingen voor klimaat, milieu en een gezonde bodem. Zo wordt een deel van de kunstmest vervangen door groene meststoffen. Daarnaast produceert de sector energieneutraal en zal de sector in 2025 koploper zijn in het reduceren van emissies.

LTO als verbinder

LTO krijgt een proactieve rol. Daarbij heeft zij een sterke binding met leden en krijgen voorlopers ruimte en aandacht. Ook voor achterblijvers wordt gezorgd, maar zij bepalen niet het collectief. Verder speelt LTO een verbindende rol door actief samen te werken met partijen binnen en buiten de sector.

Wismans: 'Het is belangrijk dat LTO tijdig signaleert wat er speelt, zodat hier tijdig op kan worden ingesprongen, met oog voor het draagvlak vanuit de achterban.'

• Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  24° / 8°
  10 %
 • Zondag
  23° / 7°
  10 %
 • Maandag
  24° / 6°
  10 %
Meer weer