CRV+en+FrieslandCampina+lanceren+FosfaatPlanner
Nieuws
© Nieuwe Oogst

CRV en FrieslandCampina lanceren FosfaatPlanner

CRV en FrieslandCampina ontwikkelden gezamenlijk de FosfaatPlanner. Met sturingsinstrument kunnen melkveehouders, binnen de gestelde grenzen, de fosfaatproductie plannen.

Vanaf 1 januari 2018 heeft ieder melkveebedrijf te maken met het stelsel van fosfaatrechten. Melkveehouders staan dan voor de uitdaging om op jaarbasis de melkveestapel en de totale melkproductie per koe af te stemmen op de fosfaatproductieruimte.

De FosfaatPlanner brengt de fosfaatsituatie van een melkveebedrijf voor de komende twaalf maanden in beeld. Het biedt melkveehouders doorlopend inzicht in de gevolgen die het stelsel van fosfaatrechten heeft voor het melkveebedrijf.

Overschrijden

De FosfaatPlanner houdt rekening met de factoren die de fosfaatproductie kunnen beïnvloeden. De belangrijkste daarvan zijn de omvang van de melkveestapel inclusief jongvee en de melkproductie per koe. Melkveehouders kunnen daarbij aflezen of er ze de jaarlijkse fosfaatproductieruimte gaan overschrijden of er onder blijven.

De FosfaatPlanner maakt onder meer gebruik van dieraantallen, melkproductie- en vruchtbaarheidsgegevens én de door de veehouder verwachte aan- en afvoer van dieren. In het nieuwe rekenmodel wordt deze informatie vooraf ingevuld en gedurende het jaar aangepast. Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van rekenmodellen die al in omloop zijn, waarbij deze informatie handmatig moet worden ingevoerd.

Weer

 • Zaterdag
  24° / 8°
  10 %
 • Zondag
  23° / 7°
  10 %
 • Maandag
  24° / 6°
  10 %
Meer weer