Q-koorts onderzoek na enkele patiënten Nieuwerbrug

Nadat in Nieuwerbrug, gemeente Bodegraven-Reeuwijk, bij drie mensen Q-koorts is gevonden, loopt nu een onderzoek naar de oorzaak hiervan. Opvallend is dat de drie mensen uit één gezin komen en bij een vleesschapenhouder in de buurt enkele schapen met Q-koorts zijn aangetroffen. Vooralsnog is er geen verband aangetoond.

De onderzoekers van GGD, NVWA, RIVM, Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) en GD benadrukken vooralsnog dat er geen verband is aangetoond tussen de Q-koorts bij deze schapen en deze humane gevallen.

Wél worden uit voorzorg de schapen op het bedrijf waar de Q-koortsbacterie is gevonden gevaccineerd.

Vleesschapen zelden oorzaak

Vleesschapen zijn zelden de oorzaak van besmettingen van Q-koorts bij mensen. In Nederland uitgevoerd onderzoek geeft geen aanwijzingen dat bedrijven met vleesschapen een risico vormen voor Q-koortsbesmettingen bij mensen in de omgeving van de bedrijven.

Daarbij speelt een rol dat vleesschapen op een andere manier gehouden worden. De dieren staan in de wei en lopen met minder grote groepen drachtige dieren bij elkaar. Daarom geldt er geen vaccinatieplicht voor vleesschapen.

Vaccinatie is alleen verplicht voor bedrijven met meer dan 50 melkgeiten of melkschapen, voor geiten en schapen op bedrijven met een publieksfunctie en voor geiten en schapen die naar keuringen/shows gaan.

Alle bedrijven met melkgeiten of melkschapen die onder de vaccinatieplicht vallen in de buurt van de woning van de patiënten hebben hun dieren gevaccineerd tegen Q-koorts.

Publieksfunctie

In de buurt van de woning van het gezin ligt een bedrijf met schapen dat een publieksfunctie heeft. De dieren op dit bedrijf waren nog niet gevaccineerd tegen Q-koorts.

Wél is het opvallend dat buiten dit gezin zich niemand heeft gemeld met Q-koorts-verschijnselen.

Er wordt verder onderzoek gedaan om de bron op te sporen, zodat gerichte maatregelen genomen kunnen worden. Het is echter niet zeker of de bron ooit werkelijk te achterhalen is. De bacterie komt wijdverspreid en algemeen voor.

Elk jaar krijgt het RIVM 20 tot 30 meldingen van patiënten met Q-koorts. Dat is ongeveer op het niveau van vóór de Q-koortsuitbraak in Nederland (2007-2010).

Weer

 • Zaterdag
  24° / 8°
  10 %
 • Zondag
  23° / 7°
  10 %
 • Maandag
  24° / 6°
  10 %
Meer weer