Friesland+wil+boer+die+nesten+vernielt+beboeten
Nieuws
©

Friesland wil boer die nesten vernielt beboeten

Provincie Fryslân wil dat boeren en loonwerkers, die tijdens werkzaamheden op het land nesten van weidevogels kapot maken, worden beboet. De provincie komt dit voorjaar met een handhavingsplan.

Voor deze motie van Partij voor de Dieren, SP en GrienLinks hebben Provinciale Staten woensdag groen licht gegeven. Volgens hen hebben agrarische ondernemers als het gaat om de Wet Natuurbescherming een zorgplicht voor beschermde vogels en schrijft deze sancties voor bij niet-naleving.

'Het is absurd dat er onvoldoende gecontroleerd en gehandhaafd wordt. Wat voor moeite is het om wanneer boeren willen sleepslangen om te kijken of er nesten liggen in het land. De mensen horen de wet te kennen, wanneer dat niet zo is, dan moeten we zonder pardon boetes uitdelen. Dat werkt preventief', gaf PvdD-Statenlid Rinie van der Zanden.

Sleepslang

Handhaving spreekt landbouwgedeputeerde Johannes Kramer ook aan, gaf hij aan. 'We willen hieraan meer prioritei geven. Het kan niet zo zijn dat wij veel werk doen om de weidevogels te beschermen, dit weer wordt te niet gedaan door een sleepslang'.

Aanleiding hiervoor is de evaluatie van de weidevogelnota. Friesland gaat het doel om in 2020 10.000 gruttoparen niet halen. In gebieden met agrarisch weidevogelbeheer en in deze weidevogelreservaten is sinds 2009 de neergang van kievit, grutto, scholekster en tureluur omgebogen in stabilisatie of herstel. Maar daarentegen gaat op het gangbare boerenland zonder gesubsidieerd beheer de achteruitgang met 6 tot 19 procent door. Ook predatie lijkt meer en meer het broedseizoen in de weg te staan.

Ook blijkt uit de evaluatie dat het aantal aanvragen voor een hoger waterpeil en plasdras stijgt. Van 89 in 2015 aanvragen naar 144 in 2016.

Noodzaak

Bestuurder Peet Sterkenburgh van LTO Noord regio Noord twijfelt over de noodzaak van zo'n handhavingsplan. 'De meeste boeren houden zich aan de zorgplicht. Dat er een nest wordt vernield, zal hier en daar voorkomen. Maar er zijn niet veel uitwassen.' Ook vraagt hij zich af of het praktisch uitvoerbaar is.

Sterkenburgh ziet meer in de proef met drones die LTO Noord onder meer met de agrarische natuurverenigingen en de Bond van Friese Vogelwachten doet. Met deze proef willen de partijen via drones nesten in beeld krijgen. 'Hiermee faciliteren wij de boer en de vogelwacht. Een vogelnest zoeken is soms heel lastig.'

En daarbij komt dat het areaal weidevogelland verruimd moet worden, vindt Sterkenburgh. Dan kun je meer op elkaar afstemmen, zoals plasdras, waardoor de biotoop groter wordt.'

Dat de vogelstand achteruitgaat, daar legt de provincie zich niet bij neer, aldus gedeputeerde Kramer. 'We willen opgaande lijn, of het doel nu in 2020 gehaald wordt of in 2025. En we boeken ook al succes in de weidevogelgebieden. Daar willen we verder mee.'

Dat betekent volgens hem dat er niet meer geld bij moet komen of meer land. 'Weidevogels zijn niet alleen met meer geld en meer hectares te redden. Daarmee creëer je een forsere snackbar. We moeten meer naar de effectiviteit kijken. Het gaat om de wijze van boeren, het verhogen van het waterpeil, de motivatie van de boer en BFVW'er.' Kramer ziet ook mogelijkheden om de samenwerking tussen de partijen die zich inzetten voor weidevogels te versterken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  25° / 8°
  10 %
 • Dinsdag
  21° / 10°
  10 %
 • Woensdag
  22° / 9°
  70 %
Meer weer